Skarga do Europejskiego Trybunalu Praw Człowieka

29-11-2005

Autor: M.Ś.

Europejska Konwencja Praw Człowieka określa niezbywalne prawa i wolności, na które każdy z nas może się powołać. Traktat ten zobowiązuje państwa, które są jego podmiotami do przestrzegania założeń w nim zawartych.


Europejska Konwencja Praw Człowieka określa niezbywalne prawa i wolności, na które każdy z nas może się powołać. Traktat ten zobowiązuje państwa, które są jego podmiotami do przestrzegania założeń w nim zawartych. W razie naruszenia tych przepisów i protokołów dodatkowych, oraz zajścia koniecznych przesłanek możemy dochodzić swoich praw przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.


Wystąpić ze skargą zgodnie z art. 34 Konwencji może "... każda osoba, organizacja pozarządowa lub grupa jednostek, która uważa, że stała się ofiarą naruszenia przez państwo praw zawartych w Konwencji lub jej Protokołach." Wnioskodawcą powinna być osoba, której skarga dotyczy. Oczywiście mamy do czynienia z różnymi trudnościami uniemożliwiającymi osobiste wniesienie skargi, wtedy zastąpić daną osobę może członek rodziny, kurator, lub opiekun. Wyjątkiem od tej zasady jest śmierć wnioskodawcy, a gdy skarga już została przyjęta do rozpatrzenia wtedy skargę mogą popierać jego rodzice, dzieci, lub małżonek.


Koniecznych przesłanek, aby skarga została przyjęta do rozpatrzenia jest kilka:

- Trybunał nie zajmuje się odwołaniami od wyroków, do kompetencji należy rozstrzyganie o tym jakie prawa zostały złamane.

- Skarga musi dotyczyć czynów, decyzji i faktów, które nastąpiły po 30 kwietnia 1993 r. Zaskarżyć można jedynie sprawy należące do kompetencji organów państwowych, samorządowych, lub wymiaru sprawiedliwości. (Wyjątkowo inne podmioty wykonujące zadania zlecone przez administracje państwową)

- Powinna zostać wniesiona dopiero po wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków odwoławczych.

- Skarżący może wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia ostatecznej decyzji, będącej podstawą do wystąpienia ze skargą.

- Skarga też nie może być anonimowa.Skarga może być napisana w języku polskim i powinna zawierać: krótkie przedstawienie sprawy; określenie które prawa, lub wolności zostały naruszone; informacje o wykorzystanych środkach odwoławczych; kopie decyzji jakie zostały wydane w tej sprawie. Jeżeli konkretne prawo zostało złamane i następujące przesłanki zostały spełnione, możemy złożyć skargę na adres:

The Registrar European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex


Copyright by © 2006 by e-polityka.pl - Pierwszy Polski Serwis Polityczny. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.