Ulga dla matek prowadzących działalność gospodarczą

03-09-2009

Autor: Aneta Wawrzyńczak

Osoby, które w przeszłości prowadziły działalność gospodarczą i w tym samym czasie przebywały na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym, od 1 września 2009 mogą składać wnioski o umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Procedura ta jest fakultatywna, tzn. w przypadku nie złożenia wniosku, konieczne będzie uiszczenie składki.

Przywilej uszczuplenia należności o składkę na ubezpieczenie społeczne wprowadziła ustawa z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawa Prawo bankowe. Obejmuje ona tę grupę osób, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 sierpnia 2009 r. podlegały obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy wykonywaniu tej działalności podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub przebywania na urlopie wychowawczym.

Wnioski uprawniające do skorzystania z ulgi można składać przez 12 miesięcy, do 1 września 2010 r. Przekroczenie tego terminu będzie skutkowało nieuwzględnieniem wniosku, a w konsekwencji brakiem możliwości skorzystania z ulgi.

Warunkiem umorzenia należności jest złożenie odpowiednich dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających spełnienie warunków przewidzianych w ustawie.


Copyright by © 2006 by e-polityka.pl - Pierwszy Polski Serwis Polityczny. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.