Praca w Szwajcarii

02-04-2006

Autor: Gracjan Szczombrowski

Od dzi¶ Polacy mog± legalnie studiować, pracować i mieszkać w Szwajcarii. Mog± nawet przywie¶ć swoj± rodzinę, je¶li s± już zatrudnieni.

O rozszerzeniu umowy o swobodnym przepływie osób na nowe kraje Unii, Szwajcarzy zdecydowali w refendum we wrze¶niu ubiegłego roku. Zachowali jednak pewne limity dotycz±ce liczby zatrudnionych. Od dzi¶ Szwajcaria będzie też akceptować dyplomy polskich uczelni.


Copyright by © 2006 by e-polityka.pl - Pierwszy Polski Serwis Polityczny. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.