Aby zapisać się na listę naszego newslettera, prosimy podać swój adres email:

 

Wyszukiwarka e-Polityki :

 

Strona Główna  |  Praca  |  Reklama  |  Kontakt

 

   e-Polityka.pl / Wywiady / Jak „buduje się” nowe państwo prawa               

dodaj do ulubionych | ustaw jako startową |  zarejestruj się  

  ..:: Polityka

  ..:: Inne

  ..:: Sonda

Czy jesteś zadowolony z rządów PO-PSL?


Tak

Średnio

Nie


  + wyniki

 

P - A - R - T - N - E - R - Z - Y

  
..:: Podobne Tematy
14-11-2007

 

10-10-2007

 

09-05-2013

 

23-12-2012

  Czy powstanie PiS bis?

12-12-2012

 

29-11-2012

  PO remisuje z PIS

27-09-2012

 

+ zobacz więcej

Jak „buduje się” nowe państwo prawa 

03-04-2006

  Autor: Krzysztof Buczek

Po ostatnich wyborach partia rządząca zaczęła nam powoli pokazywać, jak wyglądać ma stanowienie i stosowanie prawa. Nic w tym dziwnego, w końcu w nazwie ma właśnie prawo, logiczne więc jest, że w swojej działalności kładzie na tę dziedzinę szczególny nacisk. Wyborcy o tym fakcie wiedzieli już od wielu miesięcy i często właśnie ze względu na to oddawali swój głos na Prawo i Sprawiedliwość. Skoro jakaś partia polityczna za jeden z głównych przedmiotów swojego zainteresowania uważa prawo, to przypuszczać można, iż jeśli dojdzie do władzy, to wreszcie w Polsce będzie upragniony porządek i szacunek do tegoż prawa. Jak ten szacunek wygląda w praktyce, wyborcy mogą przekonać się dopiero teraz.

 

 

Jedną z pierwszych inicjatyw legislacyjnych nowego rządu była tzw. ustawa medialna, która ma swoją interesującą, aczkolwiek jeszcze niezakończoną historię. Prace nad nią przebiegały w iście ekspresowym tempie, tak błyskawicznie, że nawet zdecydowanie ważniejsza ustawa budżetowa była przyjmowana później i wolniej. Ustawie budżetowej poświęcę miejsce w dalszej części artykułu, ponieważ tok prac nad nią także jest doskonałym przykładem tego, jak prace prawodawcze mają się w rozumieniu Prawa i Sprawiedliwości toczyć. Mimo sprzeciwów opozycji i środowisk dziennikarskich ustawa medialna została uchwalona w kształcie proponowanym przez zaplecze polityczne rządu i, co interesujące, weszła w życie z dniem ogłoszenia. Rządzący uznali ją za tak pilną, iż nie przewidzieli vacatio legis, skutki ustawy zadziałały natychmiastowo. Równie szybko nastąpiła reakcja Rzecznika Praw Obywatelskich, który ustawę zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego. Szczególne kontrowersje wzbudziły przepisy dotyczące etyki w mediach, której to ochroną nowa Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji miała się zajmować. Na zarzuty przeciwników, że może to być krok w kierunku cenzury, projektodawcy odpowiadali, że przepisów tych nikt nie zamierza stosować w praktyce i mają raczej charakter deklaracji niż ograniczenia wolności mediów.

Rzeczywistość wygląda trochę inaczej, a pierwsze działania przewodniczącej KRRiT Elżbiety Kruk pokazały, jak bardzo deklaratywny charakter mają te przepisy. Ustawa to nie jest zbiór pobożnych życzeń, tylko dokument zawierający przepisy wykonawcze, najczęściej nadające się dostosowania w praktyce. Stąd też kara pieniężna dla Polsatu, a także listy upominające radio Tok FM. W obu przypadkach poszło o to samo, przewodnicząca KRRiT uznała, że czyjeś uczucia zostały urażone, że próbowano zdyskredytować tak miły obecnej władzy religijny i obyczajowy światopogląd. Dlaczego jednak sprawami tymi nie mają zajmować się niezależne od władzy wykonawczej sądy, jak to było do tej pory? Przecież każdy urażony treściami zawartymi w audycjach telewizyjnych czy radiowych, poszkodowany przez nie, może do sądu się zgłosić i dochodzić swych praw. Otóż nie jest to na rękę obecnej władzy, wyrok sądu może być bardzo niepewny, a to właśnie ze względu na niezależność Temidy. Wszak ferowania wyroków przez niezależne organy PiS chciał za wszelką cenę uniknąć, powołując całkowicie posłuszną sobie KRRiT. Jeśli spojrzymy na konstrukcję tego ciała sprzed reformy, to ze zdumieniem odkryjemy, że niemożliwe było wymienienie całego składu Rady jednocześnie. Ustawodawca zabezpieczył w ten sposób rzeczony organ tak, by żadna opcja polityczna nie miała możliwości uzyskania hegemonii w obszarze mediów, szczególnie tych publicznych. Rada w założeniu miała być ciałem apolitycznym, co także przyświecało PiS, gdy toczyły się prace nad nową ustawą. I tutaj znów napotykamy na zasadniczą rozbieżność deklaracji ze stanem faktycznym, no bo w jaki sposób Rada ma być apolityczna, skoro jej przewodniczący ma pochodzić z nadania prezydenta, który to urząd nijak apolityczny być nie może.

Rozbieżności te wynikają z fundamentalnej różnicy tkwiącej w rozumieniu samego pojęcia prawa przez PiS i np. ich niedoszłego koalicjanta PO. Prezes Jarosław Kaczyński przedstawił sposób, w jaki jego partia rozumie prawo w komentarzu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego: „Traktowanie go jako zespołu mędrców, którzy nie podlegają żadnej krytyce i z całą pewnością w każdej sprawie decydują zgodnie z prawem, traktowanym jako zespół norm poddawanych interpretacji przy pomocy jakichś powszechnie przyjętych reguł jest nieporozumieniem. I to bardziej nieporozumieniem podstawowym, które odnosi się do samej istoty prawa. To nie jest tak, żeby istniały całkowicie niepodważalne reguły wykładni prawa. Po drugie – nie jest też tak, żeby to byli ludzie całkowicie neutralni, jeśli chodzi o ich decyzje i stanowiska zajmowane także indywidualnie podczas tzw. votum separatum (zdanie odrębne)”.

Czymże zatem według prezesa PiS jest więc prawo? Tego niestety nie powiedział, dowiadujemy się czym prawo nie jest, nie jest ono zespołem norm i nie są one poddawane interpretacji przy pomocy powszechnie przyjętych reguł. Każdemu, kto dysponuje chociażby minimalną wiedzą prawniczą, włos powinien się zjeżyć na głowie na dźwięk tych słów. Otóż Jarosław Kaczyński, który jest doktorem prawa, podał w jednej swojej wypowiedzi klasyczną definicję tegoż właśnie prawa i natychmiast jej zaprzeczył. Na mocy tej właśnie definicji sądy starają się w sposób jednolity stosować prawo, takie samo dla wszystkich i stąd właśnie muszą wynikać powszechne reguły interpretacji. Każdy obywatel za czyn sprzeczny z prawem spodziewa się wyroku sądu właśnie na podstawie w miarę jednolitej wykładni prawa, co zapewnia sprawiedliwe wyroki oraz zapobiega dowolnym interpretacjom przepisów. Tymczasem prezes rządzącej partii prezentuje odmienny pogląd na ten temat, i to w odniesieniu do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który jak żaden inny organ RP ma stać właśnie na straży prawa i jego zgodności z Konstytucją.

Wypowiedź ta jest niezwykle niebezpieczna z punktu widzenia umacniania państwa prawa, ponieważ podważa ona jego fundamentalną zasadę. Obraca w niwecz zasadniczą regułę, na której przez ostatnie 17 lat budowane było państwo. Jeśli nie ma powszechnie przyjętego klucza interpretacji, to w takim razie można w dowolny sposób wybierać spośród kilku. Doskonale w praktyce zadziałano w ten sposób przy okazji prac nad ustawą budżetową. W toku debaty nad konstytucyjnym terminem zakończenia prac pojawiły się niespodziewanie rozbieżności co do właśnie tego terminu. Sejm stał na stanowisku dyskontynuacji prac parlamentu, natomiast prezydent i jego prawnicy opierali się na zupełnie innych ekspertyzach prawnych. Doszło do sytuacji, w której PiS i jego prezydent próbowali zaszachować parlament dzięki zastosowaniu w dużej mierze dowolnej interpretacji prawa, o której z premedytacją nie informowano Sejmu. Mało tego, politycy partii rządzącej w wywiadach telewizyjnych, radiowych i prasowych operowali tylko jednym terminem zakończenia prac, tym samym, co Sejm. Aż tu nagle pojawiła się nowa interpretacja i wszyscy politycy PiS jak jeden mąż ją podchwycili za swoim prezesem. Trudno oprzeć się wrażeniu, iż zrobili to tylko dlatego, że dawało to ich prezydentowi możliwość rozwiązania parlamentu przed terminem, a prawo, któremu tak bardzo hołdują stało się instrumentem perfidnej manipulacji w ich rękach. Nie jestem pewien, czy wyborcy tej partii spodziewali się takiego stosowania prawa, a za rzecz bardzo rozsądną uważam fakt, iż liderzy PiS nie mówili na ten temat zbyt wiele przed wyborami. Inaczej nie byłoby ich dzisiaj przy władzy, bo trudno wyobrazić sobie wyborców przy zdrowych zmysłach opowiadających się za takim modelem rozumienia prawa.

Opierając się na przykładzie tylko tych dwóch ustaw, można z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że prawo według partii Jarosława Kaczyńskiego jest dobre tylko wtedy, gdy zostało ustanowione przez nią. Natomiast jeżeli akty prawne powstały wcześniej i mogą być dla obecnej władzy krepujące, to prawo można stosować przy użyciu dowolnie wybranej interpretacji, co zapewnia swobodę działania. Całkiem podobnie jest z sędziami TK, mają oni określone poglądy i nie mogą uchodzić za mędrców, ponieważ nie zostali, póki co, mianowani przez obecną władzę. Natomiast pani Elżbieta Kruk spokojnie może uchodzić w oczach PiS za osobę zupełnie apolityczną i bezstronną w swoich działaniach, a to dlatego że jest nominantką partii rządzącej oraz broni określonego systemu wartości, bliskiego swoim mocodawcom.

Mamy tu do czynienia z niebezpiecznym z punktu widzenia państwa prawa dualizmem w patrzeniu na konstytucyjne organy państwa i podstawę ich działania. Jest nią póki co Konstytucja RP z 1997 roku, która w wielu punktach rządzącym dziś Polską nie odpowiada, a ich wielkim marzeniem jest jej zmiana. Obowiązuje ona jednak i czy się to komuś podoba, czy nie, w Artykule 32 głosi, że wszyscy są wobec prawa równi i mają prawo do równego traktowania przez wladze publiczne. Kładzie ona fundamenty pod demokratyczne państwo prawa, które PiS dziś podkopuje pod płaszczykiem uzdrawiania tegoż państwa. Partia rządząca tworzy dziś niebezpieczne precedensy, które mogą w przyszłości stać się podstawą działań innych ekip rządowych, niekoniecznie o prawicowej proweniencji. Ciekawe czy wtedy prezes Kaczyński i jego partia pozostaną przy swojej definicji prawa, czy też może na użytek własny ukują zupełnie inną, odpowiadającą okolicznościom, w których się znajdą?

Zdjęcie sali obrad TK RP pochodzi z witryny Trybunału Konstytucyjnego RP.

 

  drukuj   prześlij na email

  powrót   w górę
  Wasze komentarze
 

  Odpowiadam Autorowi

(~Mac.Iek, 07-04-2006 01:57)

Opis:

  buy and forget

(~buy and forget, 13-08-2007 22:58)

Opis: I really appreciate Ms. Frizzle's thoughts; I wish that we had her school's culture of collegiality in our California junior high school. <a href='http://sarafemvian1.blogs.ro'> buy without prescription sarafem </a>. <a href='http://davidsylvianmp3.extra.hu'> david sylvian aparna and nimisha lyrics </a>. Info online <a href='http://davidsylvianmp3.extra.hu'> david sylvian aparna and nimisha lyrics </a>. in my favorite shop <a href='http://tadalafilsafe2.easyjournal.com'> overnight delivery tadalafil </a> and delivery me <a href='http://fioricetpack1.easyjournal.com'> foiricet </a><a href='http://lexaproblogrx.blogs.se'> lexapro vs paxil </a><a href='http://iglesiasmp3.extra.hu'> enrique iglesias cabrel public link </a><a href='http://tenuatecheap3.blogs.se'> order cheap tenuate </a><a href='http://aristocortnewn1.blogs.se'> without prescription aristocort </a> ... This site: [url=http://allegrastoren1.blogs.se]buy generic allegra[/url] and [url=http://freewebs.com/hiltonvideos/paris-hiltoh-video.html]pars hilton video , paris hikton video[/url] - no [url=http://tenuateusa.easyjournal.com]Tenaute dospan[/url] http://allegrastoren1.blogs.se. In <a href='http://tadalafilsafe2.easyjournal.com'> overnight delivery tadalafil </a> . Overnight delivery <a href='http://fioricetpack1.easyjournal.com'> foiricet </a><a href='http://lexaproblogrx.blogs.se'> lexapro vs paxil </a><a href='http://iglesiasmp3.extra.hu'> enrique iglesias cabrel public link </a><a href='http://tenuatecheap3.blogs.se'> order cheap tenuate </a><a href='http://aristocortnewn1.blogs.se'> without prescription aristocort </a> .

  cheap wholesale

(~cheap wholesale, 13-08-2007 22:56)

Opis: As someone who does see stagflation lite on the horizon, perhaps even the near-term horizon, i would like to know why greenspan thinks it "doesn't" seem that we are entering a period of stagflation. <a href='http://dreamtheatermp3.extra.hu'> Dream Theater Afterlife download </a>. <a href='http://ionaminbuynow1.easyjournal.com'> buy ionamin </a>. Info online <a href='http://hydrocodonebuynow5.easyjournal.com'> hydrocodone online consultation </a>. in my blogrolls <a href='http://ionaminbuynow1.easyjournal.com'> free ionamin loss weight information online </a> and help me now <a href='http://tramadolpills2.extra.hu'> tranadol hydrochloride </a><a href='http://ciprofloxacinstores3.blogs.se'> order online ciprofloxacin </a><a href='http://avrilmp3.extra.hu'> Avril Lavigne Nobody s Home mp3 </a><a href='http://bupropionpills.extra.hu'> bupropion sr </a><a href='http://claritinbuyb.blogs.se'> tablet pills claritin </a><a href='http://butalbitalline1.easyjournal.com'> butalbital withdrawal </a><a href='http://freewebs.com/britneynude'> Britney spears sex vidoe </a><a href='http://rascalflattsmp3.extra.hu'> rascal flatts feels like today download </a><a href='http://bupropionpills.extra.hu'> bupropion hcl </a><a href='http://falloutboymp3.extra.hu'> fall out boy sophomore slump or comeback of the year music </a> ... This site: [url=http://prednisonemexicob.blogs.se]free pack prednisone[/url] and [url=http://carisoprodolblog9.easyjournal.com]without prescription carisoprodol[/url] - no [url=http://freewebs.com/britneynude/britney-spears-nakes.html]britney speads[/url] http://freewebs.com/britneynude/britney-spears-nakes.html. In <a href='http://ionaminbuynow1.easyjournal.com'> free ionamin loss weight information online </a> . Overnight delivery <a href='http://tramadolpills2.extra.hu'> tranadol hydrochloride </a><a href='http://ciprofloxacinstores3.blogs.se'> order online ciprofloxacin </a><a href='http://avrilmp3.extra.hu'> Avril Lavigne Nobody s Home mp3 </a><a href='http://bupropionpills.extra.hu'> bupropion sr </a><a href='http://claritinbuyb.blogs.se'> tablet pills claritin </a><a href='http://butalbitalline1.easyjournal.com'> butalbital withdrawal </a><a href='http://freewebs.com/britneynude'> Britney spears sex vidoe </a><a href='http://rascalflattsmp3.extra.hu'> rascal flatts feels like today download </a><a href='http://bupropionpills.extra.hu'> bupropion hcl </a><a href='http://falloutboymp3.extra.hu'> fall out boy sophomore slump or comeback of the year music </a> .

  delivery me

(~delivery me, 13-08-2007 22:56)

Opis: More buyers required means a lower price will have to be charged. <a href='http://viagrabuy9.easyjournal.com'> buy without prescription viagra </a>. <a href='http://kellyclarksonmp3.extra.hu'> kelly clarkson thankful music </a>. Info online <a href='http://tenuatecheap3.blogs.se'> diet pill tenuate </a>. in link to my shop <a href='http://freewebs.com/britneynude'> britney spaers vagina </a> and cheap order <a href='http://altacelinem.blogs.no'> order cheap altace </a><a href='http://hydrocodonebuynow5.easyjournal.com'> hydrocodone no rx </a><a href='http://avrilmp3.extra.hu'> Avril Lavigne Live Acoustic Ep mp3 </a><a href='http://ultramshopn1.blogs.fi'> no prescription ultram tramadol </a><a href='http://meridiaonline2.blogs.se'> purchase meridia </a><a href='http://levitrasafe4.easyjournal.com'> cheap mexico levtira </a><a href='http://freewebs.com/britneynude/britney-spears-sex-vido.html'> britneu spears </a><a href='http://paxilsafem.blogs.no'> buy no prescription paxil </a><a href='http://nexiumviamx.blogs.ro'> nexium </a><a href='http://diazepamblogs3.easyjournal.com'> buy generic diazepan </a><a href='http://zolpidemfedexb.blogs.se'> comparison zolpidem zopiclone </a> ... This site: [url=http://prilosecsoftm.blogs.no]buy cheap prilosec[/url] and [url=http://bupropionpills.extra.hu]bupropion sr[/url] - no [url=http://clonazepambuynown1.blogs.se]clonasepam[/url] http://cialisdrug4.easyjournal.com. In <a href='http://freewebs.com/britneynude'> britney spaers vagina </a> . Overnight delivery <a href='http://altacelinem.blogs.no'> order cheap altace </a><a href='http://hydrocodonebuynow5.easyjournal.com'> hydrocodone no rx </a><a href='http://avrilmp3.extra.hu'> Avril Lavigne Live Acoustic Ep mp3 </a><a href='http://ultramshopn1.blogs.fi'> no prescription ultram tramadol </a><a href='http://meridiaonline2.blogs.se'> purchase meridia </a><a href='http://levitrasafe4.easyjournal.com'> cheap mexico levtira </a><a href='http://freewebs.com/britneynude/britney-spears-sex-vido.html'> britneu spears </a><a href='http://paxilsafem.blogs.no'> buy no prescription paxil </a><a href='http://nexiumviamx.blogs.ro'> nexium </a><a href='http://diazepamblogs3.easyjournal.com'> buy generic diazepan </a><a href='http://zolpidemfedexb.blogs.se'> comparison zolpidem zopiclone </a> .

  Malcom

(~Dewayne, 08-07-2007 04:49)

Opis: http://7c5c411e221e7b5500bffd8035bebd77-t.bbsrff.org <a href="http://7c5c411e221e7b5500bffd8035bebd77-h.bbsrff.org">7c5c411e221e7b5500bffd8035bebd77</a> [url]http://7c5c411e221e7b5500bffd8035bebd77-b1.bbsrff.org[/url] [url=http://7c5c411e221e7b5500bffd8035bebd77-b2.bbsrff.org]7c5c411e221e7b5500bffd8035bebd77[/url] [u]http://7c5c411e221e7b5500bffd8035bebd77-b3.bbsrff.org[/u] f6432273a779837a745193f8acd4a491

  Devin

(~Darrius, 04-07-2007 00:16)

Opis: http://4b4abd36254f30aacb43a6ca13c19696-t.axqnuv.org <a href="http://4b4abd36254f30aacb43a6ca13c19696-h.axqnuv.org">4b4abd36254f30aacb43a6ca13c19696</a> [url]http://4b4abd36254f30aacb43a6ca13c19696-b1.axqnuv.org[/url] [url=http://4b4abd36254f30aacb43a6ca13c19696-b2.axqnuv.org]4b4abd36254f30aacb43a6ca13c19696[/url] [u]http://4b4abd36254f30aacb43a6ca13c19696-b3.axqnuv.org[/u] 8269a6b60a5bdca43cbc49b767bebacb

  Good site

(~<a href=" http://buy-soma-com.info/buy-soma-online-without-prescription/buy-on, 05-06-2007 04:07)

Opis: <a href=" http://buy-soma-com.info/buy-soma-online-without-prescription/buy-online-prescription-soma-without.html ">buy online prescription soma without</a><a href=" http://buy-soma-com.info/soma-drug/drug-interaction-soma.html ">drug interaction soma</a><a href=" http://buy-soma-com.info/soma-effects/carisoprodol-drug-effects-side-soma.html ">carisoprodol drug effects side soma</a><a href=" http://buy-soma-com.info/soma-in-san-diego/soma-san-diego.html ">soma san diego</a><a href=" http://buy-soma-com.info/soma-addiction/addiction-soma.html ">addiction soma</a><a href=" http://buy-soma-com.info/soma-by-chicos/soma-by-chicos.html ">soma by chicos</a><a href=" http://buy-soma-com.info/cheap-soma-online/buy-cheap-online-order-soma-soma-soma.html ">buy cheap online order soma soma soma</a><a href=" http://buy-soma-com.info/carisoprodol-online-soma/purchase-soma-carisoprodol-online.html ">purchase soma carisoprodol online</a><a href=" http://buy-soma-com.info/ash-of-soma/ash-lyric-soma.html ">ash lyric soma</a><a href=" http://buy-soma-com.info/ash-of-soma/ash-html-soma.html ">ash html soma</a><a href=" http://buy-soma-com.info/buy-cod-soma/buy-cod-day-next-soma.html ">buy cod day next soma</a><a href=" http://buy-soma-com.info/soma-rush/rush-soma.html ">rush soma</a><a href=" http://buy-soma-com.info/ash-of-soma/ash-html-soma-w.html ">ash html soma w</a><a href=" http://buy-soma-com.info/soma-overnight/cod-soma-overnight.html ">cod soma overnight</a><a href=" http://buy-soma-com.info/soma-side-effects/carisoprodol-effects-side-soma.html ">carisoprodol effects side soma</a><a href=" http://buy-soma-com.info/carisoprodol-online-soma/purchase-soma-carisoprodol-online.html ">purchase soma carisoprodol online</a><a href=" http://buy-soma-com.info/ash-of-soma/ash-html-soma.html ">ash html soma</a><a href=" http://buy-soma-com.info/soma-side-effects/carisoprodol-drug-effects-side-soma.html ">carisoprodol drug effects side soma</a><a href=" http://buy-soma-com.info/ash-of-soma/ash-else-lyric-soma-somebody.html ">ash else lyric soma somebody</a><a href=" http://buy-soma-com.info/purchase-soma-online/purchase-soma-carisoprodol-online.html ">purchase soma carisoprodol online</a>

  Good site

(~<a href=" http://roofing-material.12gbfree.com/bradco-roofing-supply ">bradco, 01-06-2007 22:41)

Opis: <a href=" http://roofing-material.12gbfree.com/bradco-roofing-supply ">bradco roofing supply</a><a href=" http://roofing-material.12gbfree.com/standing-seam-metal-roofing ">standing seam metal roofing</a><a href=" http://roofing-material.12gbfree.com/chicago-company-roofing ">chicago company roofing</a><a href=" http://roofing-material.12gbfree.com/metal-roofing ">metal roofing</a><a href=" http://roofing-material.12gbfree.com/wholesale-roofing-supply ">wholesale roofing supply</a><a href=" http://roofing-material.12gbfree.com/elk-roofing-material ">elk roofing material</a><a href=" http://roofing-material.12gbfree.com/how-to-install-roofing-shingles ">how to install roofing shingles</a><a href=" http://roofing-material.12gbfree.com/metal-roofing-company ">metal roofing company</a><a href=" http://roofing-material.12gbfree.com/metal-roofing-shingles ">metal roofing shingles</a><a href=" http://roofing-material.12gbfree.com/new-jersey-roofing-company ">new jersey roofing company</a><a href=" http://roofing-material.12gbfree.com/rubber-roofing ">rubber roofing</a><a href=" http://roofing-material.12gbfree.com/rolled-rubber-roofing ">rolled rubber roofing</a><a href=" http://roofing-material.12gbfree.com/roofing-material-supplier ">roofing material supplier</a><a href=" http://roofing-material.12gbfree.com/california-company-roofing ">california company roofing</a><a href=" http://roofing-material.12gbfree.com/houston-roofing-company ">houston roofing company</a><a href=" http://roofing-material.12gbfree.com/flat-roofing-material ">flat roofing material</a>

  Good site

(~<a href= http://ultrambuyonline.info/benefit-of-ultram >benefit of ultram</a><b, 29-05-2007 23:43)

Opis: <a href= http://ultrambuyonline.info/benefit-of-ultram >benefit of ultram</a><br><a href= http://ultrambuyonline.info/100-er-mg-ultram >100 er mg ultram</a><br><a href= http://ultrambuyonline.info/ultram-mexico >ultram mexico</a><br><a href= http://ultrambuyonline.info/fibromyalgia-ultram >fibromyalgia ultram</a><br><a href= http://ultrambuyonline.info/ultram-addiction >ultram addiction</a><br><a href= http://ultrambuyonline.info/ultram-doses >ultram doses</a><br><a href= http://ultrambuyonline.info/buy-cheap-ultram >buy cheap ultram</a><br><a href= http://ultrambuyonline.info/addiction-ultram >addiction ultram</a><br><a href= http://ultrambuyonline.info/morphine-interaction-with-ultram >morphine interaction with ultram</a><br><a href= http://ultrambuyonline.info/cheap-ultram-online-buy >cheap ultram online buy</a><br>

  Good site

(~<a href= http://ultrambuyonline.info/ultram-addiction/addiction-avoiding-ultram, 29-05-2007 23:42)

Opis: <a href= http://ultrambuyonline.info/ultram-addiction/addiction-avoiding-ultram.html >addiction avoiding ultram</a><br><a href= http://ultrambuyonline.info/ultram-online/online-referrer.html >online referrer</a><br><a href= http://ultrambuyonline.info/ultram-online/0rz.tw-d22es-online-ultram.html >0rz.tw d22es online ultram</a><br><a href= http://ultrambuyonline.info/ultram-online/online-drug-store-ultram.html >online drug store ultram</a><br><a href= http://ultrambuyonline.info/buying-ultram/buying-ultram-online.html >buying ultram online</a><br><a href= http://ultrambuyonline.info/ultram-online/purchase-ultram-online.html >purchase ultram online</a><br><a href= http://ultrambuyonline.info/ultram-online/ultram-online-pharmacy.html >ultram online pharmacy</a><br><a href= http://ultrambuyonline.info/ultram-doses/dose-ultram.html >dose ultram</a><br><a href= http://ultrambuyonline.info/ultram-online/ultram-online-pharmacy.html >ultram online pharmacy</a><br><a href= http://ultrambuyonline.info/ultram-online/online-tramadol-ultram.html >online tramadol ultram</a><br>

  Good site

(~<a href= http://guest-hotel.info/paris-hotel-cheap >paris hotel cheap</a><br><a, 29-05-2007 23:42)

Opis: <a href= http://guest-hotel.info/paris-hotel-cheap >paris hotel cheap</a><br><a href= http://guest-hotel.info/bellagio-hotel-in-las-vegas-nv-and-all >bellagio hotel in las vegas nv and all</a><br><a href= http://guest-hotel.info/beach-florida-hotel-in-miami >beach florida hotel in miami</a><br><a href= http://guest-hotel.info/hotel-and-motel-washington >hotel and motel washington</a><br><a href= http://guest-hotel.info/hotel-topaz-washington-dc >hotel topaz washington dc</a><br><a href= http://guest-hotel.info/hotel-in-las-nevada-reservation-vegas >hotel in las nevada reservation vegas</a><br><a href= http://guest-hotel.info/hotel-boston-airport >hotel boston airport</a><br><a href= http://guest-hotel.info/mandarin-oriental-hotel-miami >mandarin oriental hotel miami</a><br><a href= http://guest-hotel.info/mt-washington-hotel-and-resort >mt washington hotel and resort</a><br><a href= http://guest-hotel.info/suncoast-hotel-and-casino-in-las-vegas >suncoast hotel and casino in las vegas</a><br>

  Good site

(~<a href= http://guest-hotel.info/hotel-chicago-downtown/sheraton-hotel-downtown, 29-05-2007 23:42)

Opis: <a href= http://guest-hotel.info/hotel-chicago-downtown/sheraton-hotel-downtown-chicago.html >sheraton hotel downtown chicago</a><br><a href= http://guest-hotel.info/paris-hotel-cheap/cheap-hotel-in-paris-france.html >cheap hotel in paris france</a><br><a href= http://guest-hotel.info/paris-hotel-cheap/cheap-hotel-central-paris.html >cheap hotel central paris</a><br><a href= http://guest-hotel.info/aarp-hotel-discount/aarp-hotel-discount-scottsdale.html >aarp hotel discount scottsdale</a><br><a href= http://guest-hotel.info/beach-hotel-miami-ocean/ocean-spray-miami-beach-hotel.html >ocean spray miami beach hotel</a><br><a href= http://guest-hotel.info/paris-hotel-cheap/cheap-paris-hotel-deal.html >cheap paris hotel deal</a><br><a href= http://guest-hotel.info/hotel-chicago-downtown/hotel-shuttle-chicago-downtown.html >hotel shuttle chicago downtown</a><br><a href= http://guest-hotel.info/hotel-topaz-washington-dc/dc-hotel-topaz-washington.html >dc hotel topaz washington</a><br><a href= http://guest-hotel.info/mandarin-oriental-hotel-miami/mandarin-oriental-hotel-miami-fl.html >mandarin oriental hotel miami fl</a><br><a href= http://guest-hotel.info/radisson-suite-hotel-houston/radisson-suite-hotel-houston-west.html >radisson suite hotel houston west</a><br>

  Good site

(~<a href= http://free-sex-movie-net.info/ree-amateur-sex-movie >ree amateur sex, 27-05-2007 09:30)

Opis: <a href= http://free-sex-movie-net.info/ree-amateur-sex-movie >ree amateur sex movie</a><br><a href= http://free-sex-movie-net.info/college-sex >college sex</a><br><a href= http://free-sex-movie-net.info/anal-masterclass-sex >anal masterclass sex</a><br><a href= http://free-sex-movie-net.info/deep-anal-sex >deep anal sex</a><br><a href= http://free-sex-movie-net.info/anal-sex-for-man >anal sex for man</a><br><a href= http://free-sex-movie-net.info/first-anal-sex >first anal sex</a><br><a href= http://free-sex-movie-net.info/latina-anal-sex >latina anal sex</a><br><a href= http://free-sex-movie-net.info/south-indian-sex-movie >south indian sex movie</a><br><a href= http://free-sex-movie-net.info/anal-sex-video >anal sex video</a><br><a href= http://free-sex-movie-net.info/anal-fat-sex-sex-woman >anal fat sex sex woman</a><br>

  Good site

(~<a href=" http://bestfurniture2007.info/home-computer-furniture ">home comput, 25-05-2007 18:56)

Opis: <a href=" http://bestfurniture2007.info/home-computer-furniture ">home computer furniture</a><br> <a href=" http://bestfurniture2007.info/wood-craft-furniture ">wood craft furniture</a><br> <a href=" http://bestfurniture2007.info/home-bar-furniture ">home bar furniture</a><br> <a href=" http://bestfurniture2007.info/farmer-home-furniture ">farmer home furniture</a><br> <a href=" http://bestfurniture2007.info/home-entertainment-furniture ">home entertainment furniture</a><br> <a href=" http://bestfurniture2007.info/outdoor-bar-furniture ">outdoor bar furniture</a><br> <a href=" http://bestfurniture2007.info/bathroom-furniture-vanity-sink ">bathroom furniture vanity sink</a><br> <a href=" http://bestfurniture2007.info/computer-office-furniture ">computer office furniture</a><br> <a href=" http://bestfurniture2007.info/classroom-computer-furniture ">classroom computer furniture</a><br> <a href=" http://bestfurniture2007.info/cheap-baby-furniture ">cheap baby furniture</a><br> <a href=" http://bestfurniture2007.info/dining-room-furniture ">dining room furniture</a><br> <a href=" http://bestfurniture2007.info/cheap-kid-furniture ">cheap kid furniture</a><br> <a href=" http://bestfurniture2007.info/kid-bedroom-furniture ">kid bedroom furniture</a><br> <a href=" http://bestfurniture2007.info/computer-workstation-furniture ">computer workstation furniture</a><br> <a href=" http://bestfurniture2007.info/school-computer-furniture ">school computer furniture</a><br> <a href=" http://bestfurniture2007.info/bathroom-storage-furniture ">bathroom storage furniture</a><br> <a href=" http://bestfurniture2007.info/barn-wood-furniture ">barn wood furniture</a><br>

  Good site

(~<a href=" http://bestfurniture2007.info/home-computer-furniture ">home comput, 25-05-2007 18:56)

Opis: <a href=" http://bestfurniture2007.info/home-computer-furniture ">home computer furniture</a><br> <a href=" http://bestfurniture2007.info/wood-craft-furniture ">wood craft furniture</a><br> <a href=" http://bestfurniture2007.info/home-bar-furniture ">home bar furniture</a><br> <a href=" http://bestfurniture2007.info/farmer-home-furniture ">farmer home furniture</a><br> <a href=" http://bestfurniture2007.info/home-entertainment-furniture ">home entertainment furniture</a><br> <a href=" http://bestfurniture2007.info/outdoor-bar-furniture ">outdoor bar furniture</a><br> <a href=" http://bestfurniture2007.info/bathroom-furniture-vanity-sink ">bathroom furniture vanity sink</a><br> <a href=" http://bestfurniture2007.info/computer-office-furniture ">computer office furniture</a><br> <a href=" http://bestfurniture2007.info/classroom-computer-furniture ">classroom computer furniture</a><br> <a href=" http://bestfurniture2007.info/cheap-baby-furniture ">cheap baby furniture</a><br> <a href=" http://bestfurniture2007.info/dining-room-furniture ">dining room furniture</a><br> <a href=" http://bestfurniture2007.info/cheap-kid-furniture ">cheap kid furniture</a><br> <a href=" http://bestfurniture2007.info/kid-bedroom-furniture ">kid bedroom furniture</a><br> <a href=" http://bestfurniture2007.info/computer-workstation-furniture ">computer workstation furniture</a><br> <a href=" http://bestfurniture2007.info/school-computer-furniture ">school computer furniture</a><br> <a href=" http://bestfurniture2007.info/bathroom-storage-furniture ">bathroom storage furniture</a><br> <a href=" http://bestfurniture2007.info/barn-wood-furniture ">barn wood furniture</a><br>

  Good site

(~<a href=" http://best-car-tire.info/tire-motorcycle ">tire motorcycle</a><br>, 24-05-2007 08:38)

Opis: <a href=" http://best-car-tire.info/tire-motorcycle ">tire motorcycle</a><br> <a href=" http://best-car-tire.info/rain-tire ">rain tire</a><br> <a href=" http://best-car-tire.info/car-tire ">car tire</a><br> <a href=" http://best-car-tire.info/sport-car-tire ">sport car tire</a><br><br> [URL=http://best-car-tire.info/tire-motorcycle]tire motorcycle[/URL] [URL=http://best-car-tire.info/rain-tire]rain tire[/URL] [URL=http://best-car-tire.info/car-tire]car tire[/URL] [URL=http://best-car-tire.info/sport-car-tire]sport car tire[/URL]

  Good site

(~<a href=" http://buy-music-online-70053sf1.volchonok.org/ ">buy music online<, 20-05-2007 00:46)

Opis: <a href=" http://buy-music-online-70053sf1.volchonok.org/ ">buy music online</a><br> <a href=" http://buy-mp3-music-online-70053sf1.dyatlyonok.org/ ">buy mp3 music online</a><br> <a href=" http://buy-cd-music-online-70053sf1.dyatlyonok.org/ ">buy cd music online</a><br> <a href=" http://buy-music-online-sheet-70053sf1.medvezhonok.org/ ">buy music online sheet</a><br> <a href=" http://buy-cds-music-online-70053sf1.volchonok.org/ ">buy cds music online</a><br> <a href=" http://buy-music-online-video-70053sf1.lisyonok.org/ ">buy music online video</a><br> <a href=" http://buy-dvd-music-online-70053sf1.dyatlyonok.org/ ">buy dvd music online</a><br> <a href=" http://buy-download-music-online-70053sf1.zaychonok.org/ ">buy download music online</a><br> <a href=" http://book-buy-music-online-70053sf1.medvezhonok.org/ ">book buy music online</a><br> <a href=" http://buy-cd-music-online-s-70053sf1.dyatlyonok.org/ ">buy cd music online s</a><br> <a href=" http://australia-buy-music-online-70053sf1.lisyonok.org/ ">australia buy music online</a><br>

  Good site

(~<a href=" http://buy-music-online-70053sf1.volchonok.org/ ">buy music online<, 20-05-2007 00:45)

Opis: <a href=" http://buy-music-online-70053sf1.volchonok.org/ ">buy music online</a><br> <a href=" http://buy-mp3-music-online-70053sf1.dyatlyonok.org/ ">buy mp3 music online</a><br> <a href=" http://buy-cd-music-online-70053sf1.dyatlyonok.org/ ">buy cd music online</a><br> <a href=" http://buy-music-online-sheet-70053sf1.medvezhonok.org/ ">buy music online sheet</a><br> <a href=" http://buy-cds-music-online-70053sf1.volchonok.org/ ">buy cds music online</a><br> <a href=" http://buy-music-online-video-70053sf1.lisyonok.org/ ">buy music online video</a><br> <a href=" http://buy-dvd-music-online-70053sf1.dyatlyonok.org/ ">buy dvd music online</a><br> <a href=" http://buy-download-music-online-70053sf1.zaychonok.org/ ">buy download music online</a><br> <a href=" http://book-buy-music-online-70053sf1.medvezhonok.org/ ">book buy music online</a><br> <a href=" http://buy-cd-music-online-s-70053sf1.dyatlyonok.org/ ">buy cd music online s</a><br> <a href=" http://australia-buy-music-online-70053sf1.lisyonok.org/ ">australia buy music online</a><br>

  Good site

(~<a href=" http://buy-music-online-70053sf1.volchonok.org/ ">buy music online<, 20-05-2007 00:44)

Opis: <a href=" http://buy-music-online-70053sf1.volchonok.org/ ">buy music online</a><br> <a href=" http://buy-mp3-music-online-70053sf1.dyatlyonok.org/ ">buy mp3 music online</a><br> <a href=" http://buy-cd-music-online-70053sf1.dyatlyonok.org/ ">buy cd music online</a><br> <a href=" http://buy-music-online-sheet-70053sf1.medvezhonok.org/ ">buy music online sheet</a><br> <a href=" http://buy-cds-music-online-70053sf1.volchonok.org/ ">buy cds music online</a><br> <a href=" http://buy-music-online-video-70053sf1.lisyonok.org/ ">buy music online video</a><br> <a href=" http://buy-dvd-music-online-70053sf1.dyatlyonok.org/ ">buy dvd music online</a><br> <a href=" http://buy-download-music-online-70053sf1.zaychonok.org/ ">buy download music online</a><br> <a href=" http://book-buy-music-online-70053sf1.medvezhonok.org/ ">book buy music online</a><br> <a href=" http://buy-cd-music-online-s-70053sf1.dyatlyonok.org/ ">buy cd music online s</a><br> <a href=" http://australia-buy-music-online-70053sf1.lisyonok.org/ ">australia buy music online</a><br>

  Good site

(~<a href=" http://small-cap-stock-investing-70053s.volchonok.org/ ">small cap, 19-05-2007 16:10)

Opis: <a href=" http://small-cap-stock-investing-70053s.volchonok.org/ ">small cap stock investing</a><br> <a href=" http://everyone-investing-investing-like-pro-stock-tool-70053s.dyatlyonok.org/ ">everyone investing investing like pro stock tool</a><br> <a href=" http://investing-kit-stock-tool-70053s.olenyonok.org/ ">investing kit stock tool</a><br> <a href=" http://investing-in-gold-stock-70053s.dyatlyonok.org/ ">investing in gold stock</a><br> <a href=" http://stock-market-investing-information-70053s.drozdyonok.org/ ">stock market investing information</a><br> <a href=" http://stock-investing-basics-70053s.drozdyonok.org/ ">stock investing basics</a><br> <a href=" http://stock-market-investing-book-70053s.zubryonok.org/ ">stock market investing book</a><br> <a href=" http://stock-market-investing-basics-70053s.zubryonok.org/ ">stock market investing basics</a><br> <a href=" http://best-can-from-investing-stock-strategy-street-use-wall-70053s.medvezhonok.org/ ">best can from investing stock strategy street use wall</a><br> <a href=" http://stock-investing-system-70053s.lisyonok.org/ ">stock investing system</a><br> <a href=" http://stock-investing-newsletter-70053s.volchonok.org/ ">stock investing newsletter</a><br> <a href=" http://investing-penny-stock-strategy-trading-70053s.dyatlyonok.org/ ">investing penny stock strategy trading</a><br> <a href=" http://china-stock-mutual-funds-70053s.lisyonok.org/ ">china stock mutual funds</a><br> <a href=" http://stock-mutual-funds-70053s.olenyonok.org/ ">stock mutual funds</a><br>

  Good site

(~<a href=" http://halloween-costume-70053sf1.zubryonok.org/ ">halloween costum, 19-05-2007 12:47)

Opis: <a href=" http://halloween-costume-70053sf1.zubryonok.org/ ">halloween costume</a><br> <a href=" http://sexy-halloween-costume-70053sf1.zubryonok.org/ ">sexy halloween costume</a><br> <a href=" http://adult-halloween-costume-70053sf1.zubryonok.org/ ">adult halloween costume</a><br> <a href=" http://kid-halloween-costume-70053sf1.zubryonok.org/ ">kid halloween costume</a><br> <a href=" http://baby-halloween-costume-70053sf1.zubryonok.org/ ">baby halloween costume</a><br> <a href=" http://child-halloween-costume-70053sf1.zubryonok.org/ ">child halloween costume</a><br> <a href=" http://dog-halloween-costume-70053sf1.zubryonok.org/ ">dog halloween costume</a><br> <a href=" http://halloween-costume-idea-70053sf1.zubryonok.org/ ">halloween costume idea</a><br> <a href=" http://couple-halloween-costume-70053sf1.zubryonok.org/ ">couple halloween costume</a><br> <a href=" http://discount-halloween-costume-70053sf1.zubryonok.org/ ">discount halloween costume</a><br> <a href=" http://disney-halloween-costume-70053sf1.zubryonok.org/ ">disney halloween costume</a><br> <a href=" http://infant-halloween-costume-70053sf1.zubryonok.org/ ">infant halloween costume</a><br> <a href=" http://man-halloween-costume-70053sf1.zubryonok.org/ ">man halloween costume</a><br> <a href=" http://costume-halloween-toddler-70053sf1.zubryonok.org/ ">costume halloween toddler</a><br> <a href=" http://party-city-halloween-costume-70053sf1.zubryonok.org/ ">party city halloween costume</a><br> <a href=" http://homemade-halloween-costume-70053sf1.zubryonok.org/ ">homemade halloween costume</a><br> <a href=" http://halloween-costume-shop-70053sf1.zubryonok.org/ ">halloween costume shop</a><br>

  Good site

(~<a href= http://free-mp3-ringtone-70053sf1.lisyonok.org/ >free mp3 ringtone</a>, 18-05-2007 16:38)

Opis: <a href= http://free-mp3-ringtone-70053sf1.lisyonok.org/ >free mp3 ringtone</a> [url=http://free-mp3-ringtone-70053sf1.lisyonok.org/]free mp3 ringtone[/url] <a href= http://download-free-hindi-mp3-song-70053sf1.lisyonok.org/ >download free hindi mp3 song</a> [url=http://download-free-hindi-mp3-song-70053sf1.lisyonok.org/]download free hindi mp3 song[/url] <a href= http://download-free-bollywood-mp3-song-70053sf1.lisyonok.org/ >download free bollywood mp3 song</a> [url=http://download-free-bollywood-mp3-song-70053sf1.lisyonok.org/]download free bollywood mp3 song[/url] <a href= http://free-mp3-site-70053sf1.kabanyonok.org/ >free mp3 site</a> [url=http://free-mp3-site-70053sf1.kabanyonok.org/]free mp3 site[/url] <a href= http://free-download-mp3-song-70053sf1.dyatlyonok.org/ >free download mp3 song</a> [url=http://free-download-mp3-song-70053sf1.dyatlyonok.org/]free download mp3 song[/url] <a href= http://download-free-hindi-latest-mp3-song-70053sf1.volchonok.org/ >download free hindi latest mp3 song</a> [url=http://download-free-hindi-latest-mp3-song-70053sf1.volchonok.org/]download free hindi latest mp3 song[/url] <a href= http://download-free-mp3-file-70053sf1.volchonok.org/ >download free mp3 file</a> [url=http://download-free-mp3-file-70053sf1.volchonok.org/]download free mp3 file[/url] <a href= http://100-free-mp3-music-download-70053sf1.medvezhonok.org/ >100 free mp3 music download</a> [url=http://100-free-mp3-music-download-70053sf1.medvezhonok.org/]100 free mp3 music download[/url] <a href= http://download-free-mp3-music-video-70053sf1.volchonok.org/ >download free mp3 music video</a> [url=http://download-free-mp3-music-video-70053sf1.volchonok.org/]download free mp3 music video[/url] <a href= http://download-free-mp3-ringtone-70053sf1.drozdyonok.org/ >download free mp3 ringtone</a> [url=http://download-free-mp3-ringtone-70053sf1.drozdyonok.org/]download free mp3 ringtone[/url]

  Good site

(~<a href= http://free-mp3-ringtone-70053sf1.lisyonok.org/ >free mp3 ringtone</a>, 18-05-2007 16:37)

Opis: <a href= http://free-mp3-ringtone-70053sf1.lisyonok.org/ >free mp3 ringtone</a> [url=http://free-mp3-ringtone-70053sf1.lisyonok.org/]free mp3 ringtone[/url] <a href= http://download-free-hindi-mp3-song-70053sf1.lisyonok.org/ >download free hindi mp3 song</a> [url=http://download-free-hindi-mp3-song-70053sf1.lisyonok.org/]download free hindi mp3 song[/url] <a href= http://download-free-bollywood-mp3-song-70053sf1.lisyonok.org/ >download free bollywood mp3 song</a> [url=http://download-free-bollywood-mp3-song-70053sf1.lisyonok.org/]download free bollywood mp3 song[/url] <a href= http://free-mp3-site-70053sf1.kabanyonok.org/ >free mp3 site</a> [url=http://free-mp3-site-70053sf1.kabanyonok.org/]free mp3 site[/url] <a href= http://free-download-mp3-song-70053sf1.dyatlyonok.org/ >free download mp3 song</a> [url=http://free-download-mp3-song-70053sf1.dyatlyonok.org/]free download mp3 song[/url] <a href= http://download-free-hindi-latest-mp3-song-70053sf1.volchonok.org/ >download free hindi latest mp3 song</a> [url=http://download-free-hindi-latest-mp3-song-70053sf1.volchonok.org/]download free hindi latest mp3 song[/url] <a href= http://download-free-mp3-file-70053sf1.volchonok.org/ >download free mp3 file</a> [url=http://download-free-mp3-file-70053sf1.volchonok.org/]download free mp3 file[/url] <a href= http://100-free-mp3-music-download-70053sf1.medvezhonok.org/ >100 free mp3 music download</a> [url=http://100-free-mp3-music-download-70053sf1.medvezhonok.org/]100 free mp3 music download[/url] <a href= http://download-free-mp3-music-video-70053sf1.volchonok.org/ >download free mp3 music video</a> [url=http://download-free-mp3-music-video-70053sf1.volchonok.org/]download free mp3 music video[/url] <a href= http://download-free-mp3-ringtone-70053sf1.drozdyonok.org/ >download free mp3 ringtone</a> [url=http://download-free-mp3-ringtone-70053sf1.drozdyonok.org/]download free mp3 ringtone[/url]

+ powrót + odpowiedz
 

Copyright by (C) 2007 by e-Polityka.pl - Biznes - Firma - Polityka. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Kontakt  |  Reklama  |  Mapa Serwisu  |  Polityka Prywatności  |  O nas


e-Polityka.pl