Aby zapisać się na listę naszego newslettera, prosimy podać swój adres email:

 

Wyszukiwarka e-Polityki :

 

Strona Główna  |  Praca  |  Reklama  |  Kontakt

 

   e-Polityka.pl / Artykuły - Kraj / Co z tym samorządem?               

dodaj do ulubionych | ustaw jako startową |  zarejestruj się  

  ..:: Polityka

  ..:: Inne

  ..:: Sonda

Czy jesteś zadowolony z rządów PO-PSL?


Tak

Średnio

Nie


  + wyniki

 

P - A - R - T - N - E - R - Z - Y

  
..:: Podobne Tematy
06-01-2008

  Saakaszwili prowadzi

16-06-2006

 

13-05-2015

 

01-08-2013

 

11-11-2011

 

28-10-2011

 

29-09-2011

 

+ zobacz więcej

Co z tym samorządem? 

16-08-2010

  Autor: Bartłomiej Kałucki
Wielkimi krokami zbliżają się wybory samorządowe. Z kalendarza wyborczego wynika, że powinny się odbyć między 14. listopada 2010 roku a 9. stycznia 2011 roku. Wybierzemy wtedy wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz radnych wszystkich szczebli. W kontekście zbliżających się wyborów warto przeanalizować jakie zadania i uprawnienia posiadają poszczególne jednostki samorządu terytorialnego.

 

 

Niewątpliwie najważniejszym aktem prawnym, gdzie mowa jest o samorządzie terytorialnym jest Konstytucja RP. Art. 163 stwierdza, że samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Niejako uszczegółowieniem przytoczonego przepisu jest art. 166 Konstytucji, który dzieli zadania realizowane przez samorząd na własne oraz zlecone. Zadania własne to te, które mają być wykonywane jak sama nazwa wskazuje samodzielnie – tu inne organy władzy publicznej nie mogą interweniować w aspekcie merytorycznym. Jedynie jak określa art. 171 działalność samorządu w kontekście zadań własnych podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności. Odmiennie przedstawia się sytuacja w przypadku zadań zleconych. Te zadania jak wynika z art. 166 ust. 2 Konstytucji są przekazywane do kompetencji jednostek samorządowych w drodze ustawy, jeśli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa. Tym samym realizacja tych zadań może podlegać merytorycznej kontroli za pomocą wytycznych.

Jeśli natomiast chodzi o uszczegółowienie, wyliczenie przykładowego katalogu zadań realizowanych na szczeblu gminy powiatu i województwa to znajdziemy te informacje w tzw. ustawach samorządowych, czyli w ustawie o samorządzie gminnym, powiatowym, województwa.  Na bazie rozpatrywania zapisów wymienionych aktów prawnych ujawnia się kolejny podział, tym razem zachodzący między poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego. Chodzi tutaj o podział na zadania o wymiarze lokalnym regionalnym. Te pierwsze realizowane są przez samorząd gminny i powiatowy, są to chociażby zadania w zakresie pomocy społecznej, edukacja publicznej do szczebla szkolnictwa średniego, gospodarki wodnej, transportu zbiorowego i dróg publicznych.

Zadania o wymiarze regionalnym to natomiast domena województwa samorządowego. Ustawa stwierdza choćby, że samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się:
- tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy,
- utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim,
- pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej.

Biorąc pod uwagę przytoczone uregulowania, należy stwierdzić jednoznacznie, że instytucja decentralizacji władzy publicznej i samorządu terytorialnego to nie tylko kwiatek do kożucha, ale potężna machina aparatu państwowego, gdzie realizowana jest cała masa „drobnych” spraw życia codziennego, mających bezpośredni wpływ na życie przeciętnego Kowalskiego.

 

  drukuj   prześlij na email

  powrót   w górę

Tego artykułu jeszcze nie skomentowano

Copyright by (C) 2007 by e-Polityka.pl - Biznes - Firma - Polityka. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Kontakt  |  Reklama  |  Mapa Serwisu  |  Polityka Prywatności  |  O nas


e-Polityka.pl