Dublin: Wciąż przyjeżdżają imigranci z nowych krajów UE

06-04-2006

Autor: j. uchto

Blisko 200 tys. imigrantów zarobkowych z krajów nowo przyjętych do UE w okresie od 1 maja 2004 roku do 31 marca 2006 roku otrzymało od władz irlandzkich tzw. numery PPS (ubezpieczenia socjalnego) uprawniające do legalnego zatrudnienia - podał w czwartek Centralny Urząd Statystyczny (CSO) w Dublinie.

Zdecydowana większość nowo przybyłych to Polacy - 137 tys. Dwie następne pod względem liczebności narodowości to Litwini - 34 tys. oraz Łotysze - 17,2 tys.

Dane dowodzą, iż wysoka dynamika napływu imigrantów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej nie tylko się utrzymuje, ale nawet rośnie. Władze oceniają, iż od stycznia do marca br. do Irlandii przyjeżdżało średnio 10,2 tys. osób wobec 7,2 tys. w tym samym kwartale ub.r., co stanowi wzrost o 40 proc.

Irlandia jest jednym z trzech krajów dawnej Piętnastki, które otworzyły rynek pracy dla obywateli 10. nowych krajów UE od pierwszego dnia akcesji. Pozostałe to W. Brytania i Szwecja.

Imigranci stanowią 9 proc. ogółu irlandzkiej siły roboczej - wynika z ogłoszonych wcześniej danych CSO, co jest jednym z najwyższych wskaźników w Europie.

Cudzoziemcy stanowią ok. 21 proc. ogółu zatrudnionych w hotelarstwie i ok. 10 proc. w budownictwie.


Copyright by © 2006 by e-polityka.pl - Pierwszy Polski Serwis Polityczny. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.