Czy w stolicy będzie referendum?

23-08-2013

Autor: aln

Warszawska Wspólnota Samorządowa od paru tygodni prowadzi w stolicy akcję zbierania podpisów obywateli pod petycją o przeprowadzenie referendum odwołującego prezydent miasta, Hannę Gronkiewicz-Waltz, z Platformy Obywatelskiej. Ustawowym minimum dla rozpisania referendum wyborczego, jest 133,5 tys. ważnych głosów poparcia. Obecnie trwa weryfikacja poparcia dla referendum, prowadzona przez Biuro komisarza wyborczego. Biuro ma 30 dni na sprawdzenie podpisów, więc wyda werdykt dotyczący ważności referendum w okolicach 21 sierpnia tego roku.

Organizatorzy akcji w sprawie referendum o odwołanie prezydent Warszawy twierdzą, że przekazali do Biura komisarza wyborczego 22 pudła z 232 tys. podpisów, z których, jak do tej pory, na etapie sprawdzania ich poprawności, odpadło około 30 tys. sztuk. Nie wiadomo dokładnie, ile podpisów już zostało zaakceptowanych, ponieważ komisarz wyborczy wybrał strategię niepodawania żadnych informacji do wiadomości publicznej, aż do czasu zakończenia podjętych prac.

Podpisy są sprawdzane nie tylko pod kątem błędów pisarskich i niekompletności danych, ale też weryfikowane są numery PESEL podane na formularzach, z komputerową bazą tych samych numerów.

Do udziału w referendum w Warszawie zakwalifikowane mogą być wyłącznie osoby, które są zameldowane w Warszawie oraz te, które na stałe są wpisanie w stołecznym rejestrze wyborców. Komisarz wyborczy ma zamiar sprawdzać podpisy do czasu, aż dojdzie do 133,5 tys. ważnych głosów poparcia.


Copyright by © 2006 by e-polityka.pl - Pierwszy Polski Serwis Polityczny. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.