Unijne spory o pracę

02-06-2006

Autor: AZ

Nie ma porozumienia w Unii Europejskiej w sprawie czterdziestoośmiogodzinnego tygodnia pracy. Wielogodzinne obrady Rady Unii w Luksemburgu nie przyniosły rezultatu.

W trakcie obrad starły się ze sobą dwie koncepcje – socjalna i liberalna. Pierwsza grupa z Francją i Szwecją na czele opowiadała się za tym, by nie można było pracować dłużej niż 48 godzin. Drugą grupę stworzyły Wielka Brytania, Polska i pozostałe nowe kraje Unii. Ta grupa krajów chce, aby prawo w zakresie długości tygodnia pracy było bardziej elastyczne.

Aby porozumienie zostało zawarte bardzo zależy Austrii, kierującej obecnie pracami Unii.


Copyright by © 2006 by e-polityka.pl - Pierwszy Polski Serwis Polityczny. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.