Ustawa o ordynacji samorządowej znowelizowana

25-08-2006

Autor: Kamil Świętoń

Sejm głosami koalicji uchwalił nowelizację ustawy o nowej ordynacji wyborczej ws. wyborów samorządowych. Posłowie opozycji [PO, SLD i PSL]  zbojkotowali głosowanie i wyszli z sali.


Za uchwaleniem nowelizacji opowiedziało się 237 posłów, przeciw było 2, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja przewiduje, że minimum dwa komitety wyborcze mogą utworzyć blok (grupę list) i zawrzeć umowę o wspólnym podziale mandatów. Takie bloki wyborcze można tworzyć tylko w wyborach do rad gmin liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, oraz do rad powiatów i sejmików województw.

W przypadku samodzielnych list wyborczych obowiązuje - tak jak dotychczas - 5% próg wyborczy i tylko te listy zdobędą mandaty, które osiągną minimum takie poparcie.

W wyborach do rady gminy i rady powiatu mandaty zdobędą te bloki, które uzyskają co najmniej 10% poparcie w danej gminie czy powiecie.

Natomiast w wyborach do sejmiku województwa w podziale mandatów będą uczestniczyć tylko te bloki, które zdobędą w skali województwa minimum 15% poparcie.

Nie będą brane pod uwagę głosy oddane na komitety, które uzyskały mniejsze niż 5% poparcie.

Jeżeli dany blok nie zdobędzie wymaganego minimalnego poparcia (10 lub 15% w zależności czy są to wybory do rady gminy, powiatu czy do sejmiku województwa), wynik wyborczy ustala się osobno dla każdego z tworzących blok komitetów.

Jeszcze dziś po południu nowelizacją zajmie się Senat. Obrady Izby mają być wznowione o godz. 15.  Po pozytywnym jej zatwierdzeniu, kolejnym krokiem będzie podpis prezydenta. Wszystko wskazuje, że tak się stanie.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.


Copyright by © 2006 by e-polityka.pl - Pierwszy Polski Serwis Polityczny. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.