Aby zapisać się na listę naszego newslettera, prosimy podać swój adres email:

 

Wyszukiwarka e-Polityki :

 

Strona Główna  |  Praca  |  Reklama  |  Kontakt

 

   e-Polityka.pl / Artykuły - Świat / Jak Dawid z Goliatem               

dodaj do ulubionych | ustaw jako startową |  zarejestruj się  

  ..:: Polityka

  ..:: Inne

  ..:: Sonda

Czy jesteś zadowolony z rządów PO-PSL?


Tak

Średnio

Nie


  + wyniki

 

P - A - R - T - N - E - R - Z - Y

  
..:: Podobne Tematy
19-04-2009

 

01-08-2007

 

18-04-2007

 

04-04-2007

 

13-10-2006

 

10-10-2006

 

09-10-2006

 

+ zobacz więcej

Jak Dawid z Goliatem 

26-03-2004

  Autor: Błażej Wyka

Konflikt w Czeczenii budzi żywe emocje wśród wszystkuch Polaków interesujących się wydarzeniami międzynarodowymi. Nie inaczej jest ze studentami kierunków politologicznych. Ich odczucia są o tyle istotne, że to właśnie oni będą mieli już za kilkanaście lat decydujący wpływ na postawę Polski wobec tej sprawy. Pod koniec ubiegłego roku w prestiżowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się debata pod hasłem "Czy Czeczenia ma według prawa międzynarodowego prawo do niepodległości?" Dwie grupy uczestników stanęły ze sobą oko w oko jako delegacje Moskwy i Groznego. Oto zapis tej niezwykle ciekawej symulacji.

 

 

W rolę dyplomatów rosyjskich wcielili się członkowie Naukowego Koła Wschodniego. Z kolei interesy czeczeńskie w czasie debaty reprezentowali studenci z Koła Naukowego "CauCasia". Moderatorem był przewodniczący CauCasii, Wojciech Szurek. Dyskusja odbywała się z udziałem publiczności. Widzowie mogli także zabierać głos, występując jako reprezentanci wspólnoty międzynarodowej. Gośćmi specjalnymi byli Marek Missala, redaktor naczelny dwumiesięcznika "Puls Świata" oraz dr Maciej Raś, ekspert od spraw rosyjskich wykładający w ISM UW.

Dyskusję zapoczątkowało pytanie moderatora do strony rosyjskiej (dalej jako SR): "Rosja podpisuje dokumenty, zawierające zapis o prawie narodów do samostanowienia, czy nie jest to sprzeczne z jej polityką wobec Czeczenii?"

SR
Każde państwo pragnie zachować całość swego terytorium. Ten cel przyświeca polityce Rosji na Północnym Kaukazie, a w szczególności w Czeczenii, która przez swoją suwerenność mogłaby zrodzić niebezpieczny precedens w Federacji Rosyjskiej. Groźba "bałkanizacji" jest nader realna. Konstytucja rosyjska w art.4 mówi o suwerenności całego terytorium federacji, o jego nienaruszalności i integralności (co dotyczy także obwodów i okręgów autonomicznych). Reprezentacja narodu czeczeńskiego we władzach federacji jest adekwatna do pozycji Czeczenia wśród innych członków tworzących federację. Czeczenia zajmuje 0,1 % powierzchni Rosji. Kto powiedział, że Rosja nie przestrzega wiążących ją umów międzynarodowych?

Strona czeczeńska (dalej jako SCz)
Historia narodu czeczeńskiego jest bardzo bogata. Naród, który liczy sobie kilka tysięcy lat nie może być traktowany jako lokalna społeczność, jako margines federacji. A właśnie tak Czeczeńców traktuje Kreml. Obszar około 17 tysięcy km2 , i niewielka  liczba ludności nie może stanowić podstaw dyskryminacji. Chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na historię tego niewielkiego narodu. Ludność rdzenna Przedkaukazia i tzw. Wysokiego Kaukazu nigdy nie pogodziła się z utratą swej niepodległości w XIX. Ciągłe powstania i bierny opór ludności trwa nieprzerwanie od ponad 250 lat, czyli od czasu wzrostu rosyjskiego zaangażowania w tym regionie. Naród nie mógł być i nie jest bierny na eksterminację. Ponadto  konflikt czeczeńskii na aspekt wielowymiarowy. Chodzi mianowicie o religię, kulturę, gospodarkę. Na terytorium Republiki Iczkerii znajdują się bogate złoża surowców naturalnych, przebiega tamtędy trasa kaukaskich ropociągów, a ponadto jest to rejon ścierania się wpływów trzech potęg regionalnych: Rosji, Turcji i  Iranu .Czeczeńcy są narodem muzułmańskim z głęboko zakorzenionym kultem tradycji, samodyscypliny, odwagi, rywalizacji. Zasady adatu -  moralno-religijnego kodeksu postępowania, zamiłowanie do wolności, wysoki patriotyzm niezwykle silnie integrują młodych mężczyzn. Ziemia to sacrum, albowiem zawiera prochy przodków. Czeczenia jako jedyna część Federacji Rosyjskiej (FR) nie podpisała z nią umowy federacyjnej z 31 marca 1992 roku. Choć w art. 65 Czeczenia jest wymieniona jako jeden z podmiotów tworzących FR. Na jej terytorium nigdy nie odbyło się referendum. Czeczenia posiada trzy elementarne atrybuty państwa, którymi są: ludność, terytorium i władza. Potrafi ponadto obronić swoją suwerenność czego dowodem była I wojna czeczeńska (1994-1996).

SR
Skoro Czeczenia posiada atrybuty państwa to dlaczego nie została uznana za państwo przez wspólnotę międzynarodową?

SCz
Rosja konsekwentnie daje do zrozumienia, że uznanie dla Czeczenii pociągnie za sobą jej zdecydowaną akcję wobec podmiotu uznającego. Tutaj w grę wchodzi wielka polityka. Żadne państwo nie chce jawnie narazić się na spór dyplomatyczny z Federacją Rosyjską (FR). Duże znaczenie upatrywałbym także w czynniku psychologicznym. Rosja jako młody spadkobierca mocarstwowej pozycji ZSSR (z jej atomowym testamentem) nie może sobie pozwolić na ingerencję innych państw w jej strefę wpływów. Wydarzenia 11 września 2001 roku dały Rosji znakomity argument do "uregulowania" sytuacji w republikach separatystycznych . Kierując się hasłem walki z międzynarodowych terroryzmem i fundamentalizmem islamskim Rosja prowadzi zmasowaną akcję, dokonując przy tym eksterminacji ludności cywilnej, a opinia międzynarodowa jest głucha na wszelkie apele o poszanowanie elementarnych praw człowieka w Czeczenii. Zresztą to nie jest tak do końca, że nikt nie uznał Czeczenii. W 2000 roku uczynił to Talibowie oraz parlament jordański. Przy tym na początku lat 90. przedstawiciele Czeczenii działali w Polsce i USA. Przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie do dnia dzisiejszego  istnieje Biuro Przedstawicielskie Czeczeńskiej Republiki Iczkerii, które otwarto 13 grudnia 1996 roku. Na początku lat 90-tych zamiary uznania wygłaszały republiki bałtyckie jednakże z uwagi na ostre riposty ze strony władz rosyjskich i ciągłe zachwiania polityczne zaniechały swoich działań. Poza tym uznanie przez inne państwa nie przesądza o uzyskaniu podmiotowości prawno-międzynarodowej. Rosja podważając państwowość Republiki Iczkerii powołuje się na konstytutywną teorię uznania państwa. Hiszpania bardzo długo nie chciała uznać państwowości Chile mimo, że państwo to podobnie jak Czeczenia posiadało efektywną władzę i inne atrybuty państwowości. Nie miało to jednak wpływu na istnienie tego państwa. To jest tak jakby to od opinii innych ludzi zależało, czy jesteśmy ludźmi , czy też nie. To że jesteśmy istotami rozumnymi zdolnymi do abstrakcyjnego myślenia itd., pozwala nam stwierdzić, że jesteśmy ludźmi, a opinia innych na ten temat nie zmienia stanu faktycznego. Na rzecz państwowości Czeczenii przemawia to, iż wojska rosyjskie opuściły jej terytorium, przecież normalnie państwo nie zrzekłoby się obrony nawet najmniejszej swojej części. Istnieje także umowa bilateralna między Rosja a Czeczenią, przyznająca tej ostatniej suwerenność. Czeczenia rządzi się własnym ustawodawstwem. Posiada własne władze wybrane demokratycznie, z parlamentem i prezydentem na czele.

SR
Suwerenność Czeczenii wynika z konstytucji rosyjskiej, która przyznając autonomię zgadza się na posiadanie własnego wojska czy milicji. Rosja jako federacja chcąc zachować swoją całość musi przyznawać określonym regionom, obwodom większe uprawnienia.

SCz
Nie można nie zauważać jednak stanu faktycznego - wojska rosyjskie opuściły Czeczenię, a jej przedstawiciele są nie uznawani jedynie ze względów politycznych, a nie prawnych. Czy nie jest tak, że Rosja próbuje odkręcić to, że w odpowiedni sposób nie zareagowała na wydarzenia końca 1990 roku, zezwalając de facto na secesję Czeczenii z ZSRR. Porozumienia czeczeńsko-rosyjskie z lat 1996-1997 były zawarte w duchu zasad prawa międzynarodowego. Tak więc Rosja wyprowadzając w maju 1997 roku ostatnich żołnierzy z terytorium republiki przyznała się z jednej strony do klęski militarnej, a z drugiej uznała Czeczenię.

SR
Polityka Rosji w Czeczenii ma na celu osiągnięcie pokoju, Rosja przecież nie niszczyłaby swojego własnego terytorium. Zadaniem rządu federalnego jest przeciwdziałanie wszelkim aktom terrorystycznym i przypadkom łamania praw człowieka.

SCz
Polityce Rosji nie warto ufać, gdyż jest ona bardzo dwoista, fałszywa. Z jednej strony Rosja zapewnia władze czeczeńskie o pomocy, gdzie indziej z kolei jawnie nie respektuje wiążącego ją prawa międzynarodowego, chociażby w art.1 Karty Narodów Zjednoczonych.

SR
Polityka Rosji nie jest dwoista, jej poczynania były po prostu związane z transformacją po obaleniu systemu komunistycznego. Tak jak każdy kraj w okresie przejściowym poszukuje własnej drogi. Na tak wielkim terytorium jakie zajmuje Rosja bardzo trudno szybko i skutecznie udzielić skutecznej pomocy. Władze czeczeńskie nie są widocznie zbyt efektywne skoro nikt nie uznał ich państwa. Wiele kryteriów efektywności nie jest i nigdy nie było spełnianych przez separatystyczne władze. Sytuacja mimo wielu prób jest nadal niestabilna. Liczne porwania zagranicznych korespondentów są częstym procederem. Terroryści czują się tam bezkarni. Ataki na Budionowsk i Bubrowkę żądają o pomstę do nieba. Ludność cywilna FR czuje się zastraszona i obawia się o własne życie. W Czeczenii nie ma efektywnej władzy. Przecież nie można tak nazwać rządów mafii i istniejącej tam destabilizacji, która na dodatek rozciąga się także na sąsiednie republiki. Narażają cały region Kaukazu na chaos i zniszczenie. Dążenie Czeczenii do niepodległości sprzeczne jest z Kartą Helsińską.

Moderator:
Czy Czeczenii dotyczy prawo narodów do samostanowienia zawarte w Deklaracji zasad prawa międzynarodowego (14.12.1960)?

SCz
Tak, gdyż można uznać Czeczenię za kolonię. W XIX wieku po wielu latach wspólnych zmagań Czeczada 2003 roku w siedzibie instytutu przy ulicy Zurawiej 4 odbyła się debata na temat: "Czy Czeczenia ma według prawa międzynarodowego prawo do niepodległości?" Była to pierwsza taka forma współpracy dwóch kół, których tematyka badawcza się częściowo pokrywa. Rodzi to nadzieję na dalszą współpracę i efektywną kooperację. Z uwagi na fakt, że temat dyskusji jest szczególnie żywy i aktualny pragniemy naświetlić państwu przebieg dyskusji. Jak już to wyżej wspominaliśmy debata miała formę dysputy dwóch, a w zasadzie trzech stron. Głównymi adwersarzami była grupa studentów reprezentująca Rosję (członkowie Koła Wschodniego) oraz Czeczenię (członkowie "CauCasii"), jednakże aktywny udział brała także publiczność reprezentująca "społeczność międzynarodową". Z uwagi na ód ma prawo do samostanowienia. Zostało to zawarte w art. 1 Kart Narodów Zjednoczonych, który mówi o równouprawnieniu i samostanowieniu narodów. Ta naczelna zasada nie mówi o działaniach przeciwko integralności terytorialnej państw. Ten ogólnikowy zapis pozwala wszelkim narodom na dowolne kształtowanie swego statusu politycznego, gospodarczego. Zasada równouprawnienia i samostanowienia narodów stanowi podwaliny prawa międzynarodowego (dlatego zawarto ją w art.1). Podważanie jej to podważanie prawa międzynarodowego. Deklaracja zasad prawa międzynarodowego dotycząca przyjaznych stosunków i współpracy między państwami z 24 października 1970 przestrzega, że zapisy o równouprawnieniu nie stanowią zachęty do zatomizowania państw, pod warunkiem, że państwa te przestrzegają zasady równouprawnienia i samostanowienia narodów. Niestety Kreml tych zasad kompletnie nie stosuje.

SR
Status ludności Czeczenii jest taki sam jak innych mieszkańców federacji (np. Rusłan Chasbułatow był pierwszym zastępcą Przewodniczącego Rady Najwyższej Rosji). Czeczenia jako jeden z kilkudziesięciu podmiotów FR ma zapewnione równouprawnienie. Nie jest ono zbyt jaskrawe z uwagi na wielość podmiotów.

SCz
Czeczeńcy i inne nacje są jawnie dyskryminowani. Doku Zawgajew, Rusłan Chasbułatow to marionetki Moskwy, które mają rzekomo potwierdzać pronarodową politykę Kremla. Przez ponad dwa wieki naród czeczeński nie był i nadal nie jest należycie reprezentowany we władzach federacji. Wszelkich opozycjonistów Rosja bezwzględnie tępi. Pierwszy prezydent Republiki Iczkerii został brutalnie zabity w kwietniu 1996 roku, rosyjską rakietą za to, że pragnął niepodległości dla swojego kraju i nie był płatnym pachołkiem Moskwy. Zresztą Kreml od dłuższego czasu próbował usunąć tego człowieka. Kiedy finansowana przez Rosjan opozycji antydudajewska  nie odnosiła sukcesu - Rosja rozwiązała "problem" przy użyciu siły.

SR
W Czeczenii rządzą zasady klanowe. Przez co ten region jest niezwykle silnie z zdestabilizowany. Nie ma tam jednej centralnej władzy, która byłaby w stanie reprezentować cały naród. Państwo to doraźnie wykorzystuje prawo międzynarodowe dla swoich celów i próbuje przekonać do tego światową opinię publiczną. Finansowanie opozycji antydudajewskiej jest fałszem, a poza tym nie ma nic wspólnego z omawianą przez nas kwestią - czyli czy Czeczenia ma prawo do niepodległości w myśl prawa  międzynarodowego.

SCz
Naród radziecki był tworem sztucznym, nie przetrwał próby czasu. Konstytucja rosyjska traktując naród rosyjski jako ludność zamieszkałą na terytorium Federacji Rosyjskiej tworzy podobny mit narodu rosyjskiego. Choć wiadomo, że ludność zamieszkująca federację jest niezwykle silnie zróżnicowaną kulturowo. Moskwa nie toleruje tego faktu. Jak więc traktuje ludność odmienną kulturowo? Przykład Czeczeńców jest ewidentny.

SR
Czeczenii mają zróżnicowaną strukturę społeczną, zresztą tożsamość kulturowa nie przesądza o podmiotowości prawno międzynarodowej państwa. Rosja nie zarzuca Czeczenom tego, iż nie są narodem.

SCz
Czyli Czeczeńcy mają prawo do samostanowienia - skoro jak zgodnie stwierdziliśmy są narodem.

SR
To prawo zapewniają władze rosyjskie w ramach federacji.

Wspólnota międzynarodowa (dalej jako WM)
Suwerenem władzy w Rosji jest jej naród, a on nie popiera dążeń Czeczenów. Jak to należy rozumieć? Czy można spekulować, że Rosjanie pragnęli  wojny w Czeczenii?

SCz
Naród rosyjski tak jak każdy inny nie pragnie wojny. Wojna niesie śmierć, ból i zniszczenie po obu stronach. Poddawany ciągłej propagandzie wojennej Kremla nie potrafi sam określić swojego stanowiska. Naród wybierając władze, przekazuje jej prawo do rządzenia. Putin (najpierw jako premiera, teraz prezydenta) i twardogłowi generałowie służący jeszcze w byłym ZSRR musiali znaleźć sposób na wygranie wyborów. Stworzono obraz narodu czeczeńskiego jako bezwzględnych terrorystów, którzy są zdolni do wszystkiego. Tym samym wydatki wojenne mają napędzić koniunkturę w państwie, a prezydent mógł uchodzić w oczach Rosjan za obrońcę pokoju i demokracji.

Moderator:
Czy Czeczenia dąży do pokoju?

SR
Metody terrorystyczne na pewno nie służą temu celowi.

SCz
Przecież podobne metody stosuje strona rosyjska "kto mieczem wojuje od miecza ginie".

SR
Ale to nie Rosja znajduje się na liście państw i organizacji oskarżonych o terroryzm, ale organizacje związane z Szamilem Basajewem. Ten terrorysta nigdy nie zapłacił za swoje winy. W Czeczenii jest jednym z bohaterów narodowych. Piastuje wysokie stanowiska mimo, że jest ludobójcą i terrorystą.

SCz
Dlaczego Rosja odmawia Czeczenom samookreślenia i stworzenia własnego państwa?

SR
Czeczenia wchodzi w skład Federacji Rosyjskiej, a prawo międzynarodowe broni nienaruszalności granic.

SCz
Co z tego, że Rosja podpisuje umowy międzynarodowe skoro ich nie przestrzega? Mam na myśli chociażby Europejską Konwencję Praw Człowieka. Artykuł 2 rosyjskiej konstytucji traktują o prawach człowieka, które gwarantuje władza centralna. Mimo wielu zapisów o prawach człowieka w Rosji ciągle są one brutalnie łamane. Wojska rosyjskie stacjonujące na Przedkaukaziu jawnie gwałcą wszelkie normy. Obozy filtracyjne są przykrywką, gdzie dokonuje się masowych zbrodnii, a ludzie poddawani są nieludzkim torturom. Ludność cywilna jest wykorzystywana jako żywe tarcze, nie mówiąc już o tym, że lotnictwo konsekwentnie atakuje ludzkie osady i obozy dla uchodźców.

SR
Rosja karze swoich żołnierzy za łamanie praw człowieka.

WM
To są jednostkowe przypadki. Odpowiednio nagłośnione i przerobione pod publikę. Czemu władze rosyjskie dają swoim żołnierzom wolną rękę w Czeczenii?

SR
Terroryści czeczeńscy dokonują zamachów nie tylko na wojskowych, ginie także ludność cywilna. Rosjanie interweniują w Czeczenii tylko wówczas, gdy sytuacja staję się niebezpieczna (także dla Czeczenów),nie popełniają zbrodni na rozkaz.

SCz
Mówi się, że wojna w Czeczenii jest sposobem na zrobienie pieniędzy (np. Rosjanie sprzedają broń Czeczenom). Często także zamachy terrorystyczne są prowokacją rosyjską. Niedawno wyszły na jaw informacje, że to agenci Federalnej Służby Bezpieczeństwa stoją za zamachami z lat i jesieni 1999 roku. Jak Kreml może na coś takiego pozwalać?

SR
Praniem pieniędzy zajmują się także sami Czeczeni. Gdy w styczniu 1997r. ostatni żołnierz rosyjski opuścił Czeczenię, sytuacja wymknęła się z rąk lokalnej władzy. Czeczeni nie są w stanie zagwarantować bezpieczeństwa swojego terytorium. Z tego to powodu w 1998r. misja OBWE przeniosła swą siedzibę do Moskwy.

SCz
31 sierpnia 1996 r. w Chasawjurcie Asłan Maschadow (pełniący funkcję szefa sztabu sił czeczeńskich, późniejszy prezydent)) i Aleksander Liebied (Sekretarz Rady Bezpieczeństwa FR) podpisali szereg porozumień m.in. doszło do podpisania układu, który kończył I wojnę rosyjsko-czeczeńską. Była mowa o wspólnych komisjach czuwających nad wyprowadzaniem wojsk rosyjskich z republiki, nawiązaniu ponownych kontaktów gospodarczych. Ustalał on m.in., że porozumienie o wzajemnych stosunkach miedzy FR a Republiką Czeczeńską oparte na normach prawa międzynarodowego zostanie zawarte do 31 grudnia 2001 r. Tym samym Federacja Rosyjska uznawała faktycznie Republikę Czeczenii za podmiot prawa międzynarodowego, co było bezsprzecznie sukcesem strony czeczeńskiej, choć nie stanowiło bezwzględnego zaakceptowania jej suwerenności państwowej.

SR
Układ ten został podpisany, by zapobiec dalszemu rozlewowi krwi. Zerwali go sami Czeczeni, dokonując zamachów w 1999r.

WM
Rosja tłumaczy swoją politykę wobec Czeczenii destabilizacją w tamtym regionie. Ale czy tak brutalna wojna może w czymś pomóc?

SR
Wojna jest najgorszym sposobem rozwiązywania konfliktów, ale wina nie leży tylko po stronie Rosji, przecież walczący w szeregach czeczeńskich wahhabici stawiają sobie za cel prowadzenie świętej wojny. Posługują się przy tym środkami terrorystycznymi i mają powiązania ze światem przestępczym. Ich przywódca emir Hattab wielokrotnie wypowiadał się, że będzie walczył tak długo dopóki rewolucja islamska nie zwycięży.

WM
A może blokada gospodarcza byłaby skutecznym środkiem zażegnania konfliktu?

SR
ONZ, organizacja stojąca na straży pokoju i bezpieczeństwa, zaproponowała swoją mediację, ale Czeczenia odmówiła.

SCz
Jednak teraz Asłan Maschadow wysyła propozycje pokojowe, co spotyka się ze sprzeciwem strony rosyjskiej. Nie chce doprowadzić do tego, że jego naród zostanie unicestwiony.

SR
Strona rosyjska nie ma już podstaw by mu ufać.

WM
Eksterminacji poddawany jest cały naród czeczeński wraz z kulturą materialną i duchową, a przecież Rosja nie ma prawa decydować o dorobku tego narodu. Niszczą historię, niszczą wszystko co tylko wiąże się z Iczkerią. Dlaczego nikt tego nie chce dostrzec?

SR
Władza rosyjska w ramach federacji chce stworzyć w Czeczenii samorząd, o czym świadczy przyjęta tam wiosną 2003r. konstytucja czy odbyte wybory prezydenckie.

SCz
Przecież te wybory to czysta farsa. Na tereni gdzie trwa wojna nie wolno przeprowadzać wyborów. Dlaczego prawa wyborcze otrzymały stacjonujące tam wojska rosyjskie.

WM
Czym strona rosyjska motywuje chęć uregulowania konfliktu czeczeńskiego?

SR
Pokojem.

Wnioski (oparte na opinii gości)
Obie strony stworzyły argumentację, która tak naprawdę nie jest znana. Wiele problemów nie zostało poruszonych, np. można by się zastanowić, czy ta wojna nie jest formą ekspansji kolonialnej. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie ,czy Czeczenia jest niepodległą według prawa międzynarodowego. Kierując się tylko teorią deklaratywną - jest, ale rzeczywisty udział tej republiki w stosunkach międzynarodowych jest nieznaczny (bo nie została uznana za państwo). Jednak prawo międzynarodowe jest tak niejasne i sprzeczne z sobą, że niczego nie wyjaśnia. Z tego punktu widzenia argumenty obu stron są poprawne.

Konflikt czeczeński jest jednym z najtrudniejszych konfliktów na świecie. Podczas gdy w Kurdystanie i Kosowie znalazły się siły zdolne do przejęcia władzy, w Czeczenii takiej władzy po prostu nie ma. Może o tym świadczyć chociażby agresja na Dagestan z terytorium Czeczenii, gdyby istniała tam efektywna władza do podobnego incydentu by nie doszło. O słabości władzy świadczy także rozwijający się w Czeczenii islamski terroryzm, żadna demokratyczna władza, by go nie wpuściła na swoje terytorium. Dlatego też USA popierają w konflikcie Rosję, co jeszcze bardziej zaognia sytuację. Czeczeni po zakończeniu I wojny (1996 r.) mieli największa szansę do stworzenia swojej władzy, a tego nie uczynili.

  Nie ma jak do tej pory dobrego rozwiązania sytuacji w Czeczenii. Nawet gdyby wygrała wojnę, nie zdobędzie niepodległości, bo brak jej uznania międzynarodowego (jaki np. cieszyła się Polska w czasie II wojny światowej). Ponadto w obecnej chwili mogłaby tam wybuchnąć rewolucja islamska. Czeczenia nie jest w stanie wywalczyć sobie uznania i zmusić innych do afirmacji tego. Wybory, które odbyły się w Czeczenii są tylko próbą legalizacji sytuacji. Przypomina to stan po II wojnie światowej, kiedy to w Europie Środkowej tworzone były fasadowe instytucje demokratyczne.

W Czeczenii nie istnieje również władza rosyjska, której wojska działają na tym terytorium bezprawnie. Zresztą Federacja Rosyjska nie opanuje sytuacji w Czeczenii, bo pranie pieniędzy przynosi obopólną korzyść. W obecnej chwili nie można jednoznacznie stwierdzić w jakim kierunku będzie ewoluował ten konflikt.

 

  drukuj   prześlij na email

  powrót   w górę

Tego artykułu jeszcze nie skomentowano

Copyright by (C) 2007 by e-Polityka.pl - Biznes - Firma - Polityka. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Kontakt  |  Reklama  |  Mapa Serwisu  |  Polityka Prywatności  |  O nas


e-Polityka.pl