„Niezależnie od wyroku TK wybory powinny odbyć się 12 listopada”

03-11-2006

Autor: Paulina Korycińska

Gdyby Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustawa o ordynacji samorządowej jest niezgodna z konstytucją wybory mogłyby odbyć się w ustalonym terminie- 12 listopada, ale według „starej” ordynacji- uważają strony występujące przed TK.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Marek Safian zapytał wnioskodawców, przedstawicieli prokuratora generalnego oraz marszałka Sejmu o przewidywane skutki w przypadku uznania zaskarżonej nowelizacji ustawy za niekonstytucyjną.

Wszystkie strony zgodziły się, że takie orzeczenie o niekonstytucyjności ustawy niekoniecznie wiąże się ze zmianą terminu wyborów. Ich zdaniem wybory samorządowe, niezależnie od wyroku Trybunału, powinny odbyć się 12 listopada. W takim wypadku obowiązywałaby ordynacja przed znowelizowaniem.


Copyright by © 2006 by e-polityka.pl - Pierwszy Polski Serwis Polityczny. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.