Aby zapisać się na listę naszego newslettera, prosimy podać swój adres email:

 

Wyszukiwarka e-Polityki :

 

Strona Główna  |  Praca  |  Reklama  |  Kontakt

 

   e-Polityka.pl / Wywiady / Kronika ONZ 4/2004               

dodaj do ulubionych | ustaw jako startową |  zarejestruj się  

  ..:: Polityka

  ..:: Inne

  ..:: Sonda

Czy jesteś zadowolony z rządów PO-PSL?


Tak

Średnio

Nie


  + wyniki

 

P - A - R - T - N - E - R - Z - Y

  
..:: Podobne Tematy
Kronika ONZ 4/2004 

21-11-2004

  Autor: Jarosław Błaszczak

W tym tygodniu na pierwszym od czternastu lat wyjazdowym posiedzeniu zebrała się Rada Bezpieczeństwa. Spotkanie w Nairobi (Kenia) poświęcone było głównie konfliktom w Sudanie i zakończyło się podpisaniem wstępnego porozumienia między rządem a głównym uprupowaniem rebeliantów. Wcześniej, jeszcze w Nowym Jorku, Rada obłożyła sankcjami Wybrzeże Kości Słoniowej, gdzie wciąż utrzymuje się napięta sytuacja. Z kolei Zgromadzenie Ogólne uchwaliło rezolucję potępiającą Turkmenistan.

 

 

Od dziś w Kronice mała nowość: Dział Kadr, czyli przegląd przetasowań personalnych w strukturach ONZ.

Poniedziałek, 15 listopada

RADA BEZPIECZEŃSTWA: Relacja z posiedzenia

Wybrzeże Kości Słoniowej
Rada jednogłośnie przyjęła francuski projekt rezolucji nakładającej sankcje na Wybrzeże Kości Słoniowej w związku ze wznowieniem tam wojny domowej i nie respektowaniem immunitetu sił pokojowych. Rezolucja 1572 wprowadza embargo na handel bronią z tym państwem na czas 13 miesięcy. Rada wystosowała także ultimatum pod adresem obu stron konfliktu. Jeżeli do 15 grudnia nie zaprzestaną łamania obowiązujących porozumień pokojowych, restrykcje zostaną rozszerzone i obejmą zamrożenie ich kapitałów za granicą oraz utrudnienia w podróżowaniu. Rada powołała także komitet złożony z przedstawicieli wszystkich zasiadających w niej państw, mający nadzorować przestrzeganie nałożonych sankcji.

Dziś w e-Polityce.pl: Michał Protaziuk podsumowuje historię WKS od czasu uzyskania niepodległości do chwili obecnej.

Rada jednogłośnie przyjęła francuski projekt rezolucji nakładającej sankcje na Wybrzeże Kości Słoniowej w związku ze wznowieniem tam wojny domowej i nie respektowaniem immunitetu sił pokojowych. Rezolucja 1572 wprowadza embargo na handel bronią z tym państwem na czas 13 miesięcy. Rada wystosowała także ultimatum pod adresem obu stron konfliktu. Jeżeli do 15 grudnia nie zaprzestaną łamania obowiązujących porozumień pokojowych, restrykcje zostaną rozszerzone i obejmą zamrożenie ich kapitałów za granicą oraz utrudnienia w podróżowaniu. Rada powołała także komitet złożony z przedstawicieli wszystkich zasiadających w niej państw, mający nadzorować przestrzeganie nałożonych sankcji.

Bliski Wschód
Terje Roed-Larsen, Koordynator ONZ ds. Bliskowschodniego Procesu Pokojowego i jednocześnie specjalny wysłannik sekretarza generalnego na Bliski Wschód przedstawił Radzie swoje comiesięczne sprawozdanie z sytuacji w regionie. Według niego, teraz, po śmierci Jasera Arafata, obie strony konfliktu izraelsko-palestyńskiego, jak również ich sojusznicy, muszą wzmożyć wysiłki na rzecz wypracowania rozwiązania pozwalającego Palestyńczykom w pokoju korzystać z prawa do samostanowienia. Wezwał także do powrotu do ostatniego planu pokojowego, znanego jaka Mapa Drogowa. Pochwalił też nowe palestyńskie władze za relatywnie spokojny przebieg pierwszych dni po odejściu Arafata. Na koniec poinformował o swojej rezygnacji i podziękował wszystkim współpracownikom. 56-letni Norweg odchodzi ze stanowiska po 5 latach pracy. Wcześniej m.in. brał czynny udział w negocjacjach nad porozumieniami z Oslo, podpisanymi w 1993.

Afryka
Poza salą obrad ogłoszono, że po zakończeniu posiedzenia wyjazdowego w Nairobi (Kenia), planowanego na 18-19 listopada, ambasadorowie przy ONZ wszystkich państw zasiadających w Radzie udadzą się na sześciodniowy objazd po Afryce Centralnej. Odwiedzą Demokratyczną Republikę Kongo, Burundi, Rwandę i Ugandę. Chcą w ten sposób zademonstrować swoje zaangażowanie w procesy pokojowego w tym niespokojnym regionie i spotkać się z przedstawicielami wszystkich sił zaangażowanych w tutejsze konflikty.

Poza salą obrad ogłoszono, że po zakończeniu posiedzenia wyjazdowego w Nairobi (Kenia), planowanego na 18-19 listopada, ambasadorowie przy ONZ wszystkich państw zasiadających w Radzie udadzą się na sześciodniowy objazd po Afryce Centralnej. Odwiedzą Demokratyczną Republikę Kongo, Burundi, Rwandę i Ugandę. Chcą w ten sposób zademonstrować swoje zaangażowanie w procesy pokojowego w tym niespokojnym regionie i spotkać się z przedstawicielami wszystkich sił zaangażowanych w tutejsze konflikty.

GWATEMALA: Misja wykonana
Misja Weryfikacyjna ONZ w Gwatemali (MINUGUA) po dziesięciu latach działalności przeszła do historii. Oficjalnego zamknięcia placówki dokonał podczas ceremonii w mieście Gwatemala podsekretarz generalny ONZ ds. politycznych Kieran Prendergast (Wielka Brytania). Kofi Annan napisał w swoim okolicznościowym przesłaniu, że Gwatemalczycy mogą być dumni z postępu, jaki dokonał się w ich kraju od czasu podpisania w 1996 porozumień kończących konflikt wewnętrzny. Przestrzegł jednocześnie przed poważnymi problemami, jakie wciąż prześladują gwatemalskie społeczeństwo.

MINUGUA powstała w listopadzie 1994 jako organ monitorujący przestrzeganie porozumienia w sprawie respektowania praw człowieka, zawartego przez strony konfliktu.

HAGA: Pierwsi Albańczycy stają przed Trybunałem
Przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Byłej Jugosławii rozpoczął się proces trzech bojowników Armii Wyzwolenia Kosowa (UCK), najważniejszej organizacji paramilitarnej działającej na tym obszarze w latach 90, obecnie już zdelegalizowanej. To pierwszy przypadek, aby przed międzynarodowym sądem karnym stawali Albańczycy, do tej pory uważani przede wszystkim za ofiary zbrodni w Kosowie, a nie ich sprawców.

Fatmir Limaj, Haradin Bala oraz Isak Musliu oskarżani są o zbrodnie przeciw ludzkości oraz łamanie praw i obyczajów wojennych. Do najpoważniejszych z zarzucanych im czynów należy znęcanie się nad cywilnymi więźniami oraz udział w ich egzekucjach.

Wtorek, 16 listopada

RADA BEZPIECZEŃSTWA: Przedłużenie misji w Timorze Wschodnim
Rada przychyliła się do wniosku sekretarza generalnego (szerzej pisaliśmy o nim w poprzednim wydaniu Kroniki) i przedłużyła do 20 maja 2005 mandat Misji Wsparcia ONZ w Timorze Wschodnim (UNMISET). Decyzję taką zawiera uchwalona jednogłośnie rezolucja nr 1573.

NOWY JORK: Podsekretarz generalny oczyszczony z zarzutów
Uniewinnieniem zakończyło się wewnętrzne dochodzenie w sprawie oskarżeń wysuwanych pod adresem podsekretarza generalnego ONZ Dileepa Naira (Singapur). Zarzucano mu m.in. korupcję, molestowanie seksualne podwładnych i nieprzestrzeganie procedur związanych z polityką kadrową. Pikanterii sprawie dodawał fakt, że Nair szefuje Biuru Kontroli Wewnętrznej Sekretariatu ONZ (OIOS).

Skargę przeciw Nairowi złożyła do sekretarza generalnego Rada Pracowników NZ, będąca quasi-związkiem zawodowym personelu ONZ. Zarządzone przez Kofiego Annana postępowanie nie potwierdziło jednak zarzutów.

LIBAN: Nikt nie jest bez grzechu
Pisaliśmy niedawno w Kronice (nr 2/2004) o oskarżeniach o chroniczne naruszanie strefy powietrznej Libanu, jakie pod adresem izraelskiego lotnictwa wysuwał Staffan de Mistura (Szwecja), główny przedstawiciel ONZ w południowym Libanie. Z wydanego we wtorek kolejnego oświadczenia tego samego dyplomaty wynika jednak, że także strona libańska nie jest bez winy. W poniedziałek, 15 listopada, wystrzelono z jej terytorium w kierunku Izraela dwie rakiety. To już szósty tego rodzaju incydent w tym roku.

Zdaniem przedstawicieli ONZ, rząd w Bejrucie nie kontroluje w pełni własnego terytorium, co prowadzi do takich potencjalnie niebezpiecznych naruszeń istniejących porozumień. Podjęto wprawdzie działania na rzecz ukarania sprawców tych incydentów, ale jak do tej pory ich efektywność jest niewielka.

NEPAL: Szczepienia na odrę
Fundusz ONZ na rzecz Dzieci (UNICEF) z zadowoleniem doniósł o przebiegającym bez zakłóceń programie szczepień na odrę wśród nepalskich dzieci. Na chorobę tę zapada w Nepalu corocznie 150 tysięcy dzieci, z czego 5 tysięcy umiera. Rząd prowadzi wprawdzie własny program szczepień, ale obejmuje on zaledwie 80% maluchów.

Akcja rozpoczęła się we wrześniu i obejmie ok. 10 milionów dzieci i nastolatków. Jej zakończenie planowane jest na pierwsze miesiące przyszłego roku. Pomimo początkowych problemów, takich jak grabieże szczepionek, obecnie wszystko idzie zgodnie z planem, przy współpracy wszystkich stron toczącej się w dużej części Nepalu wojny domowej.

Środa, 17 listopada

ZGROMADZENIE OGÓLNE: Rezolucje o prawie morza
Zgromadzenie uczciło przypadającą we wtorek dziesiątą rocznicę wejścia w życie Konwencji o Prawie Morza (znanej także jako Konwencja z Montego Bay lub Konwencja Jamajska) przeprowadzeniem debaty dotyczącej implementacji konwencji, a także przyjęciem dwóch rezolucji.

Rezolucja o zrównoważonym rybołóstwie przyjęta została jednogłośnie. Więcej kontrowersji wzbudziła bardziej ogólna rezolucja o oceanach i prawie morza. Musiano ją poddać pod głosowanie, w którym 141 państw (w tym Polska) było za przyjęciem, 1 (Turcja) przeciw, zaś dwa wstrzymały się od głosu (Kolumbia i Wenezuela). Przedstawiciele pozostałych państw ONZ nie wzięli udziału w głosowaniu. Zgromadzenie w rezolucji tej wzywa państwa, które wciąż nie związały się Konwencją, do uczynienia tego, zaś do wszystkich apeluje o harmonizację swojego prawa wewnętrznego z jej zapisami. Powołuje także do życia specjalną grupę roboczą, mającą zająć się studiami nad problemem ochrony morskich zasobów naturalnych w strefie wód międzynarodowych.

NOWY JORK: Annan o zmianach w Departamencie Stanu
Sekretarz generalny ONZ Kofi Annan w rozmowie telefonicznej złożył wciąż jeszcze urzędującemu amerykańskiemu doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego, Condoleezie Rice, gratulacje z okazji powołania jej na stanowisko sekretarza stanu. Wyraził nadzieję na owocną i konstruktywną współpracę z nową szefową amerykańskiej dyplomacji.

Dwa dni wcześniej Annan w bardzo ciepłych słowach pożegnał ustępującego sekretarza stanu, Colina Powella. Docenił jego "obiektywne podejście, mądre rady", a także łączące obu panów "bliskie, produktywne związki".

Czwartek, 18 listopada

Na dwa dni stolica Kenii, Nairobi, przejęła od Nowego Jorku status światowej siedziby ONZ. Na posiedzeniu wyjazdowym zebrała się tu Rada Bezpieczeństwa, przybył także sekretarz generalny.

RADA BEZPIECZEŃSTWA: Debata o wojnach w Sudanie
Głównym tematem wyjazdowego posiedzenia Rady była sytucja w Sudanie, na którego terytorium trwają obecnie co najmniej dwa konfikty wewnętrzne. Pierwszy to klasyczna wojna domowa między dominującymi w Sudanie muzułmanami z północy kraju a chrześcijańskimi rebeliantami z południa, których główna organizacja to Ludowy Ruch Wyzwolenia Sudanu i Armia (SPLM/A). Drugi konflikt toczy się w zachodnim regionie Darfur, gdzie wspierane po cichu przez rząd bojowki organizacji Dżandżałidów dokonują masowych pacyfikacji i wysiedleń ludności cywilnej.

Przemówienie na ten temat wygłosił sekretarz generalny Kofi Annan. Nazwał wydarzenia w Sudanie, na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w kilku innych zakątkach Czarnego Lądu "zagrożeniem nie tylko dla Afryki, ale i całej ludzkości". Następnie głos zabrał I wiceprezydent Sudanu, Ali Othman Taha. W sprawie pierwszego konfliktu poinformował o perspektywach bliskiego sukcesu toczących się w Kenii negocjacji między przedstawicielami rządu i rebeliantów. Z kolei w sprawie Darfuru, uznawanego obecnie przez ONZ za najpoważniejszy kryzys humanitarny świata, zaprzeczył, by rząd robił coś niewłaściwego. Całą winę zrzucił na działających także w tym regionie rebeliantów.

Ich z kolei reprezentował lider SPLM/A, John Garang. Wyraził nadzieję, że negocjojuące strony zrobią sobie i światu bożonarodzeniowy prezent i zawrą do końca roku trwałe porozumienie. Zapewnił o pokojowych intencjach swojej organizacji, podkreślając jednocześnie konieczność demokratyzacji Sudanu i utworzenia rządu jedności narodowej.

PROTOKÓŁ Z KIOTO: Wejdzie w życie w lutym
Kofi Annan ogłosił 16 lutego 2005 jako termin wejścia w życia protokołu z Kioto. Jego decyzja jest konsekwencją przesłania do Sekretariatu ONZ dokumentów potwierdzających fakt ratyfikowania Protokołu przez Rosję. Szerzej pisaliśmy o tym w poprzednim wydaniu Kroniki.

ZGROMADZENIE OGÓLNE: Przyjęcie 16 rezolucji
Trzeci Komitet Zgromadzenia Ogólnego (zajmujący się kwestiami społecznymi, humanitarnymi i kulturalnymi) uchwalił 16 rezolucji dotyczących rozmaitych zagadnień, głównie z zakresu praw człowieka. Większość z nich miała charakter przekrojowy i nie dotyczyła tylko jednego państwa. Najwięcej kontrowersji wzbudziły dwa projekty potępiające sytuację w konkretnych państwach: w Turkmenistanie i na Białorusi.

Rezolucja w sprawie Białorusi została zaproponowana przez Stany Zjednoczone. Białoruś odpowiedziała początkowo złożeniem wniosku o potępienie sytuacji w samych USA, ale ostatecznie wycofała się z tego pomysłu. Z odsieczą Białorusinom przyszli Rosjanie, którzy wnioskowali o odłożenie debaty nad amerykańskim projektem. Wniosek ten został przyjęty w głosowaniu stosunkiem 75:65. Poparła go większość państw Trzeciego Świata. Z Europy uczyniły to tylko... Białoruś i Rosja. Przeciw opowiedziały się solidarnie wszystkie państwa wysoko rozwinięte, w tym cała Unia Europejska, oraz część państw rozwijających się.

Mniej szczęścia miały władze Turkmenistanu. Unia Europejska złożyła wniosek o potępienie najbardziej autorytarnego z państw postradzieckich w odpowiedzi na turkmeńską odmowę przedłużenia akredytacji tamtejszej misji OBWE. Projekt wywołał burzliwą debatę, ale ostatecznie przyjęto go stosunkiem głosów 65:49, przy aż 56 głosach wstrzymujących się. Co ciekawe, jednym z tych 56 państw była Rosja, nieoficjalnie uważająca Turkemistan za strefę swoich wyłącznych wpływów.

W piątek Komitet przyjmie kolejnych siedem rezolucji, ale nie odnoszących się już do poszczególnych państw.

Piątek, 19 listopada

RADA BEZPIECZEŃSTWA: Wstępne porozumienie w Sudanie
Zgodnie z zapowiedziami z poprzedniego dnia, przedstawiciele sudańskiego rządu i rebeliantów podpisali podczas drugiego dnia wyjazdowego posiedzenia Rady w Nairobi memorandum, w którym zobowiązują się do zakończenia wewnętrznych konfliktów w kraju do końca roku. Rada uchwaliła następnie rezolucję 1574, w której ponownie wyraża swoje zaniepokojenie zainstniałą sytuacją, zwłaszcza w Darfurze, wzywa do zaprzestania przemocy oraz apeluje o pomoc humanitarną dla Sudanu oraz sąsiedniego Czadu, gdzie schroniło się wielu uciekających z Darfuru uchodźców.


ZGROMADZENIE OGÓLNE: Nowi sędziowie ITCY
Zgromadzenie Ogólne wybrało 14 nowych sędziów Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii w Hadze (ICTY). Zostali nimi: C.A. Agius (Malta), J.C. Antonetti (Francja), I. Bonomy (Wielka Brytania), O-gon K. (Korea Płd.), Liu D. (Chiny), T. Meron (USA), B. Melema Molota (RPA), A.M.M. Orie (Holandia), K.H. Parker (Australia), F. Pocar (Włochy), P. Lipton Robinson (Jamajka), W. Schomburg (Niemcy), M. Shahabuddeen (Gujana) oraz Ch. van der Wyngaert (Belgia).

D.R. KONGO: Annan potępia pracowników ONZ
Przebywający z wizytą w Tanzanii Kofi Annan wydał oświadczenie stanowczo potępiające pracowników Misji ONZ w Demokratycznej Republice Kongo (MONUC).

Wiosną część personelu misji, zarówno wojskowego jak i cywilnego, została oskarżona o wykorzystywanie seksualne miejscowej ludności. Zakończone niedawo wewnętrzne dochodzenie potwierdziło te zarzuty wobec części pracowników Organizacji.


DZIAŁ KADR

- Sissel Ekaas (Norwegia) została mianowana zastępcą specjalnego przedstawiciela sekretarza generalnego w Etiopii i Erytrei z siedzibą w Asmarze (Erytrea).
- Nasra Hassan (Pakistan) została szefową służb prasowych wiedeńskich agend ONZ.
- Ross Mountain (Nowa Zelandia) został zastępcą specjalnego przedstawiciela sekretarza generalnego w Demokratycznej Republice Kongo.

Kronika ONZ ukazuje się w każdy poniedziałek. Powstaje na podstawie komunikatów dla prasy Centrum Informacyjnego ONZ, innych agend ONZ oraz informacji własnych e-Polityki.pl  Powyższe informacje przedstawiają stan rzeczy na dzień, na który są datowane.

Wszelkie uwagi, a także sugestie tematów do poruszenia w kolejnych wydaniach prosimy przesyłać na adres zagranica@e-polityka.pl

 

  drukuj   prześlij na email

  powrót   w górę

Tego artykułu jeszcze nie skomentowano

Copyright by (C) 2007 by e-Polityka.pl - Biznes - Firma - Polityka. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Kontakt  |  Reklama  |  Mapa Serwisu  |  Polityka Prywatności  |  O nas


e-Polityka.pl