Aby zapisać się na listę naszego newslettera, prosimy podać swój adres email:

 

Wyszukiwarka e-Polityki :

 

Strona Główna  |  Praca  |  Reklama  |  Kontakt

 

   e-Polityka.pl / Artykuły - Świat / Europa Zachodnia / Pięćdziesięciolecie Unii Europejskiej               

dodaj do ulubionych | ustaw jako startową |  zarejestruj się  

  ..:: Polityka

  ..:: Inne

  ..:: Sonda

Czy jesteś zadowolony z rządów PO-PSL?


Tak

Średnio

Nie


  + wyniki

 

P - A - R - T - N - E - R - Z - Y

  
..:: Podobne Tematy
24-05-2011

 

31-03-2009

 

26-01-2009

 

20-10-2008

  Kokaina i Europejczycy

13-01-2008

 

04-12-2007

  Tusk w Europie

21-11-2007

 

+ zobacz więcej

Pięćdziesięciolecie Unii Europejskiej 

30-03-2007

  Autor: Agata Motyl
Obchody pięćdziesięciolecia UE stały się sposobnością do podpisania Deklaracji Berlińskiej, formułującej wytyczne odnośnie prac nad konstytucją na najbliższe lata. Okrągła rocznica jest dobrą okazją do przeprowadzenia podsumowania.

 

 

TERAŹNIEJSZOŚĆ...

Unia liczy dzisiaj 27 państw, kolejne starają się o przyjęcie w poczet jej członków, z czego z trzema - Turcja, Macedonią i Chorwacją oficjalne negocjacje zostały zapoczątkowane. Terytorium UE obejmuje 4.323.000 km2, ludność prawie 490 milionów. Tym samym UE jest największą organizacją regionalną w Europie, a zaryzykuję nawet stwierdzenie, że jedyną na świecie o takim stopniu dobrowolnej integracji. Na sporym obszarze obowiązuje jednolita waluta, we wszystkich mają zastosowanie dyrektywy prawa unijnego stosunkowo ujednolicające systemy prawne.

...PRZESZŁOŚĆ...

Początków Unii niektórzy dopatrują się jeszcze w czasach Cesarstwa Rzymskiego, które obejmowały duży obszar współczesnej Europy. Kolejną próbą zjednoczenia Europy było panowanie monarchii Karolingów i podboje Karola Wielkiego, który jako jeden z pierwszych władców dążył do osiągnięcia świeckiego zwierzchnictwa nad Europą. Nowożytne zjednoczenie Europy zapoczątkowała po II wojnie światowej Europejska Wspólnota Węgla i Stali – porozumienie zawarte pomiędzy Francją i Niemcami. Od tego czasu współpraca europejska coraz bardziej się rozwijała, do ekonomicznych procesów jednoczenia dodając polityczne, prawne i kulturowe. Pomimo braku jednolitej polityki zagranicznej staje się dzisiaj liczącym się aktorem w stosunkach międzynarodowych.

...(CZASAMI PROBLEMATYCZNA)...

Nie zawsze integracja szła w tak jasno określonym kierunku jak współcześnie. O ile nikt nie zaprzeczał konieczności zlikwidowania resztek żelaznej kurtyny, poprzez przyjęcie w poczet członków państw wschodniej i środkowowschodniej Europy, o tyle Unia odmówiła Maroku w latach 80 XX wieku możliwości starania się o akcesję. Podobnie miała się sprawa z Turcją, leżącą na styku Azji i Europy. Wieloletnie tureckie starania doprowadziły do rozpoczęcia negocjacji członkowskich, jednakże przynależność tego kraju do Europy wciąż wzbudza kontrowersje, głównie z powodu obaw Europejczyków przed tureckim potencjałem demograficznym i religią. Nie tylko jednak UE odmawiała krajom możliwości przystąpienia do struktur unijnych – dwa państwa bezspornie należące do Europy (Szwajcaria i Norwegia) odrzuciły w referendach pomysł akcesji do UE (Norwegia nawet dwukrotnie). Tym samym Unia nie stała się reprezentacją „całej Europy”. Dyskusyjny jest również status takich krajów chcących przystąpić do UE jak Gruzja, czy Ukraina (w przypadku Ukrainy wątpliwości są znacznie mniejsze).

...I PRZYSZŁOŚĆ

Największymi wyzwaniami stojącymi przed współczesną Unią jest problem zapewnienia bezpieczeństwa oraz problemy kulturowe. Wolny przepływ osób i towarów, otwarte granice między państwami członkowskimi, a także brak jednolitej polityki imigracyjnej wystawiają Unię na cel wszelkiego rodzaju fanatykom, czego przykładem były ataki terrorystyczne w Londynie i Madrycie. Oprócz słabości procedur kontrolnych wydarzenia te pokazały konieczność dalszej integracji w ramach UE, zwłaszcza w zakresie polityki zagranicznej. Stopień rozwoju w którym obecnie znajduje się UE uniemożliwia to. Czy będzie to możliwe do zrealizowania w przyszłości pozostaje wielką niewiadomą. Problem ten pozostaje w ścisłym związku z drugim istotnym wyzwaniem, jakie stoi przed Unią po pięćdziesięciu latach integracji – integracją w zakresie kultury. Unijna polityka w tym zakresie opiera się na zachowaniu tożsamości kulturowych i wspieraniu ich rozwoju, dążąc do jak najpełniejszego zachowania dziedzictwa kulturowego Europy dla przyszłych pokoleń. Jednocześnie Europa budowana jest na konkretnych wartościach, takich jak poszanowanie innych kultur, wyznań, ras, szacunek dla innego człowieka, demokracja. To te wartości staną się kiedyś podwalinami europejskiej, stosunkowo jednolitej kultury, która połączy kultury narodowe. Na to zagadnienie Unia powinna również położyć nacisk, wszak podzielanie wspólnych wartości stanie się o wiele silniejszym spoiwem niż wspólne instytucje polityczne czy też regulacje dotyczące handlu. Po integracji ekonomicznej i politycznej przyszedł czas na mądrą (!) integrację kulturową. Oczywiście taka integracja wymaga czasu, jednakże kiedy stanie się już faktem znikną problemy z uchwaleniem unijnej konstytucji i zmaleją animozje pomiędzy państwami członkowskimi. Tak więc kolejne pięćdziesiąt lat wymaga od Europy wiele wytężonej pracy, przy czym nie można nie doceniać tego, co zostało już zrobione, pomimo przeciwności i kryzysów. To, w którą stronę Europa zdecyduje się pójść zadecyduje o jej dalszym rozwoju i losach, jednak warto oceniać to w perspektywie długofalowej, a nie przez pryzmat jednostkowych wydarzeń.


Autorka jest doktorantką na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

  drukuj   prześlij na email

  powrót   w górę
  Wasze komentarze
 

  [ 13 ]

(, 30-03-2007 20:50)

Opis:

 

Copyright by (C) 2007 by e-Polityka.pl - Biznes - Firma - Polityka. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Kontakt  |  Reklama  |  Mapa Serwisu  |  Polityka Prywatności  |  O nas


e-Polityka.pl