Aby zapisać się na listę naszego newslettera, prosimy podać swój adres email:

 

Wyszukiwarka e-Polityki :

 

Strona Główna  |  Praca  |  Reklama  |  Kontakt

 

   e-Polityka.pl / Artykuły - Kraj / Ogólne / Uchodźcy w Polsce               

dodaj do ulubionych | ustaw jako startową |  zarejestruj się  

  ..:: Polityka

  ..:: Inne

  ..:: Sonda

Czy jesteś zadowolony z rządów PO-PSL?


Tak

Średnio

Nie


  + wyniki

 

P - A - R - T - N - E - R - Z - Y

  
..:: Podobne Tematy
Uchodźcy w Polsce 

22-06-2005

  Autor: Piotr Kuspyś

Zgodnie z art. 1 Konwencji Genewskiej z 1951 r. pojęcie „uchodźca” ma zastosowanie do każdej osoby, która „na skutek uzasadnionej obawy prześladowania z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych, znajduje się poza granicami kraju, którego jest obywatelem i nie może korzystać z ochrony tego kraju lub nie chce korzystać z takiej ochrony w związku z takimi obawami; albo która nie posiadając określonego obywatelstwa i znajdując się poza krajem swojego stałego zamieszkania wskutek podobnych zdarzeń nie może lub nie chce, z powodu tych obaw, powrócić do tego kraju.”

 

 

Po I wojnie światowej, w wyniku masowego uchodźstwa z terytorium Turcji problem uchodźców został dostrzeżony przez społeczność międzynarodową. Pierwszym krokiem w kierunku poprawienia sytuacji osób pozbawionych obywatelstwa było zawarcie w 1933 roku konwencji dotyczącej międzynarodowego położenia uchodźców. Po drugiej wojnie światowej przyjęto kolejny, najważniejszy dokument międzynarodowy regulujący status uchodźców – Konwencję Genewską z 28 lipca 1951 r.

W ramach Krakowskich Dni Uchodźcy Fundacja ZNAK, Polska Akcja Humanitarna oraz Stowarzyszenie Willa Decjusza zorganizowały w Krakowie konferencję poświęconą polityczno-prawnym aspektom uchodźców i repatriantów. W spotkaniu wzięli udział najbardziej kompetentni specjaliści zajmujący się tym zagadnieniem. Ze strony administracji państwowej w rozmowach panelowych uczestniczyli przedstawiciele Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców, Ministerstwa Polityki Społecznej, Podkarpackiej Straży Granicznej i Wojewody Małopolskiego. Pozarządowy sektor reprezentowały Amnesty International, Caritas, Stowarzyszenie Praw Człowieka im. Haliny Nieć, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Polska Akcja Humanitarna oraz Instytut Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi. Nie mogło także zabraknąć przedstawiciela Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

Krakowską konferencję zdominowały dyskusje na temat polskich regulacji ustawowych w tym zakresie wynikających z prawodawstwa międzynarodowego. Otóż uchodźcy korzystają przede wszystkim z ochrony przyznanej im w prawie dotyczącym uchodźców oraz wynikającej z uprawnień Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR). Dużo uwagi poświęcono poszczególnym wypadkom incydentalnym, które miały miejsce w Polsce. Sprawy te zostały zasygnalizowane przez organizacje pozarządowe występujące w roli rzecznika praw uchodźców. Jest to bardzo ważne, gdyż częstokroć zdarza się, że w tym wspólnym zaangażowaniu na rzecz uchodźców administracja państwowa i organizacje pozarządowe stoją po różnych stronach barykady. Dialog, który toczył się w trakcie wystąpień panelowych i rozmów kuluarowych, utwierdził w przekonaniu, że należy nawiązywać ścisłą współpracę między tymi dwoma sektorami i że jeszcze jest dużo do zrobienia na tym polu.

Dużo miejsca poświęcono sprawie repatriantów. Chociaż w odniesieniu do uchodźców znajdują się oni w nieco korzystniejszej sytuacji, to ich problemy adaptacyjne są równie ważne dla państwa polskiego. Różnica między uchodźcą a repatriantem jest zasadnicza. Uchodźca to osoba, która na skutek obawy przebywa poza granicami swojej ojczyzny, repatriant to człowiek powracający do swojej ojczyzny lub kraju rodzinnego swoich przodków. Zarówno uchodźców jak i repatriantów cechuje „inność”, która sprawia, iż są oni postrzegani jako ludzie z zewnątrz stanowiący zagrożenie dla społeczności lokalnej. Takie podejście nie służy ani cudzoziemcom, ani ludności lokalnej. Stąd należy dążyć do eliminowania niekorzystnych uprzedzeń, powodujących nierówność w traktowaniu i nieuzasadnione obawy przed „innością”.

Autor jest ekspertem Instytutu Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi.

 

  drukuj   prześlij na email

  powrót   w górę

Tego artykułu jeszcze nie skomentowano

Copyright by (C) 2007 by e-Polityka.pl - Biznes - Firma - Polityka. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Kontakt  |  Reklama  |  Mapa Serwisu  |  Polityka Prywatności  |  O nas


e-Polityka.pl